PENGGUNAAN KADAR TAMBANG BARU MAS

Adalah dimaklumkan bahawa Syarikat Penerbangan Malaysia Airlines (MAS) telah melanjutkan penggunaan kod kadar tambang bagi kelas “K” iaitu KELAS EKONOMI TERHAD untuk kakitangan kerajaan berkuatkuasa pada 01hb Jun 2012 sehingga 31 Disember 2012. Kod “K” hanya boleh digunakan untuk waran perjalanan udara awam (WPUA) bagi perjalanan DOMESTIK sahaja. Tatacara penempahan dan syarat-syarat yang digunapakai pakai bagi kod kelayakan ini adalah seperti di Lampiran A. Manakala harga tambang baru adalah seperti di Lampiran B. Untuk sebarang pertanyaan atau keterangan lanjut, sila hubungi pegawai-pegawai MAS berikut :
1. Nama : Puan Faridah Tameran
Tel no : 03 – 88886331
Email : fid@malaysiaairlines.com
2. Nama : Puan Asmiza Ahmad
Tel no : 03 – 88886329
Email : miza@malaysiaairlines.com
3. Nama : Cik Nor Farida
Tel no : 03 – 88903702
Email : nfida@malaysiaairlines.com
Sekian, terima kasih.
Sumber : Buletin eSPKB
Sila klik : Lampiran A & Lampiran B
Waktu Solat Bintulu
Pengunjung Dalam Talian

Jumlah Pelawat
AUDIT PENSIJILAN EKSA

Selamat Datang , today is Friday, 30/09/2016