PEPERIKSAAN BAYARAN INSENTIF TUGAS KEWANGAN (BITK) 2013

Di maklumkan bahawa pendaftaran Peperiksaan Bayaran Insentif Tugas Kewangan (BITK) 2013 telah boleh dimohon secara online.

Klik sini untuk surat edaran.

Klik sini untuk membuat permohonan.