BORANG-BORANG

BORANG UMA-3 – UNTUK SERAHAN WTD
BORANG UMA-4 – UNTUK SERAHAN WTD
BORANG UMA-7 – UNTUK BAYARAN BALIK WTD
BUKU LOG LATIHAN
BORANG PERMOHONAN EMEL
BORANG PENAMATAN EMEL
SURAT JAMINAN PERUBATAN
SG20 – BORANG PERUBAHAN GAJI
SG20 – PANDUAN BORANG PERUBAHAN GAJI
SG10 – BORANG PERUBAHAN BUTIR-BUTIR PUSAT PEMBAYARAN
SG12 – BORANG MENGUJUD, MEMBATAL ATAU MEMINDA BUTIR PENERIMA BAYARAN
LAMPIRAN A – AKSES PENYATA GAJI (V1)
LAMPIRAN C – KEMASKINI MAKLUMAT PERIBADI KAKITANGAN
BORANG KAWALAN KELOMPOK
BORANG ADUAN KEROSAKAN TELEFON
BORANG CUTI REHAT
BORANG PEMBATALAN CUTI REHAT
BORANG PERMOHONAN KE LUAR NEGARA
BORANG PERMOHONAN TUGAS RASMI LUAR PEJABAT

Arkib

Jumlah Pengunjung