Aug 11 2014

MAKLUMAN KEPADA SEMUA PTJ

Tuan/Puan

Dimaklumkan kepada semua PTJ supaya mematuhi pembelian perabot dan alat kelengkapan melalui Kontak Pusat. Sila rujuk website : http://pmsabah.treasuary.gov.my. Sehubungan dengan itu, Semua PTJ dikehendaki mengambil maklum sebarang pembelian di luar kontrak pusat hendaklah memohon kelulusan pengecualian dari PMS sebelum perolehan dilakukan.

Sekian,terima kasih.

Permanent link to this article: http://portalpp.anm.gov.my/labuan/makluman-kepada-semua-ptj/

Jul 24 2014

PENGGUNAAN ENKRIPSI EMEL RASMI JANM

          Untuk makluman YBhg. Datuk / Dato’ / Tuan / Puan ,  emel rasmi JANM kini mempunyai kemudahan enkripsi (encryption) selaras dengan Dasar Keselamatan ICT JANM, perkara 0504 iaitu penghantaran maklumat terperingkat / dokumen rahsia rasmi yang disediakan dan dihantar secara elektronik hendaklah menggunakan kaedah enkripsi (encryption) dan perkara ini telah dimaklumkan dalam Mesyuarat JPICT JANM Bil. 3 Tahun 2014 pada 9 Julai 2014.
       Manual Pengguna Enkripsi Emel boleh di muat turun melalui Portal Rasmi JANM > Tatacara & Panduan > Tatacara Penggunaan Emel Secara Berkesan > Manual Enkripsi Emel

Permanent link to this article: http://portalpp.anm.gov.my/labuan/penggunaan-enkripsi-emel-rasmi-janm/

Jul 18 2014

BAJET 2015

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.

YBhg. Datuk/Dato’/Datin/Dr/Tuan/Puan,
Saya dengan hormatnya merujuk kepada perkara di atas.
2.    Adalah dimaklumkan bahawa Kementerian Kewangan mengalu-alukan sebarang cadangan/pandangan daripada orang awam berhubung Bajet 2015 yang akan dibentangkan oleh Perdana Menteri pada bulan Oktober. Sehubungan itu, sekiranya terdapat sebarang cadangan/pandangan untuk Pembentangan Bajet 2015 bolehlah di emailkan kepada bajet2015@treasury.gov.my

Permanent link to this article: http://portalpp.anm.gov.my/labuan/bajet-2015/

Jun 24 2014

MAKLUMAN UNTUK WARGA JANM W.P LABUAN

Sukacita dimaklumkan bahawa group e-mail Bahagian Pengurusan Operasi Pejabat Perakaunan (BPOPP) ditukar daripada bpoc@anm.gov.my kepada bpopp@anm.gov.my berkuatkuasa pada 19 Jun 2014 (Khamis).

Permanent link to this article: http://portalpp.anm.gov.my/labuan/makluman-untuk-warga-janm-w-p-labuan/