UNIT AKAUN UNIT BAYARAN UNIT GAJI UNIT PENTADBIRAN UNIT PERUNDINGAN UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Jul 29 2015

Hari Bertemu Pelanggan JANM W.P. Labuan

Salam sejahtera,

Tuan/Puan,

Sukacita dimaklumkan bahawa Jabatan Akauntan Malaysia Cawangan Wilayah Persekutuan Labuan akan mengadakan Hari Bertemu Pelanggan pada 5 Ogos 2015 (Rabu). Sempena program Hari Bertemu Pelanggan ini, satu taklimat akan diadakan. Sila rujuk surat edaran di sini.

Sekian, terima kasih.

Permanent link to this article: http://portalpp.anm.gov.my/labuan/?p=4227

Jul 13 2015

Penamatan Kontrak Scan Associates Berhad

Untuk makluman, kontrak SCAN telah tamat pada 30 Jun 2015 dan tiada perlanjutan kontrak.

Sehubungan dengan itu, sekiranya pengguna ingin mendapatkan PUK/SOPIN bagi urusan unblock Kad Pintar/Token boleh email kepada pmo.gpki@mampu.gov.my sehingga kepada tarikh yang dimaklumkan kemudian.

Sekian, terima kasih.

Helpdeskegag

Permanent link to this article: http://portalpp.anm.gov.my/labuan/?p=4118

Jun 29 2015

Penggunaan kod potongan gaji dan kutipan balik emolument terlebih bayar

Dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara diatas. Adalah dimaklumkan keputusan mesyuarat pengarah dan ketua akauntan (MPKA) bil 1/2015 pada 23 mac 2015 di Kuching,Sarawak dimana penggunaan kod potongan gaji melalui sistem HRPAY yang melibatkan kod-kod di bawah hendaklah dilakukan mengikut proses seperti di lampiran.

lampiran 1.

Permanent link to this article: http://portalpp.anm.gov.my/labuan/?p=4039

Jun 29 2015

Penggunaan Token Pada eSPKB

Untuk makluman, penambahbaikan penggunaan token pada sistem eSPKB telah dihantar untuk deployment  pada 23 Januari 2015. Sehubungan itu, eSPKB kini boleh dicapai menggunakan kad pintar dan token.

Bagi membolehkan token dapat digunakan,  Agen GPKI hendaklah di install di setiap komputer masing –masing.

Perisian Agen GPKI boleh dimuat turun di  https://gpki.mampu.gov.my/govpki/link-perisian.jsp

Panduan Pemasangan Agen GPKI 2.0 di https://gpki.mampu.gov.my/govpki/link-manual.jsp

Untuk makluman, semua permohonan pembaharuan kad pintar selepas tarikh ini akan digantikan dengan token.

Semua permohonan baru dan pembaharuan kad pintar kepada token hendaklah dibuat secara online melalui portal GPKI berkuatkuasa 16 Februari 2015. Sebarang permohonan secara manual tidak akan dipertimbangkan.

Bagi pengguna yang mempunyai kedua-dua kad pintar dan token, dan  kad pintarnya telah tamat tempoh manakala token masih belum tamat tempoh, maka tidak memerlukan permohonan pembaharuan kad tersebut kepada token.

Sekian, terima kasih

Helpdesk PPPA
17 Jun 2015

Permanent link to this article: http://portalpp.anm.gov.my/labuan/?p=4037

Older posts «