TARIKH PEMBAYARAN GAJI DAN PERATURAN PENYERAHAN BORANG PERUBAHAN GAJI SG20 BAGI TAHUN 2015

Semua PTJ dan Pusat Pembayar Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka

Sila rujuk surat jabatan ini ANM/MEL(G)MEL 51 Jld. 57(64) bertarikh 16 Disember 2014mengenai perkara di atas.

2.    Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.

Selamat Hari Raya 2

PENUTUPAN SERVER eSPKB & eTERIMAAN

Kepada Semua PTJ, Pusat Terimaan dan Pusat Pembayar Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

Adalah dimaklumkan bahawa server eSPKB dan eTerimaan akan ditutup pada 16/07/2015 (Khamis) mulai jam 12.00 tengahari dan akan dibuka semula pada 20/07/2015 (Isnin) mulai jam 8.00 pagi sempena cuti perayaan Hari Raya Aidil Fitri 2015.

2. Semua PTJ dan Pusat Terimaan hendaklah mengambil maklum terhadap perkara-perkara berikut bagi memastikan operasi perakaunan di PTJ & Pusat Terimaan berjalan dengan lancar iaitu :-

i) Baucar Bayaran hendaklah diperaku II sebelum 12.00 tengahari pada 16/07/2015 (Khamis) bagi membolehkan bayaran diterima oleh penerima bayaran pada hari yang sama atau selewat-lewatnya pada hari bekerja berikutnya.

ii) Pungutan hendaklah dibankkan dengan segera bagi membolehkan Penyata Pemungut (PP) diperaku II sebelum server ditutup pada jam 12.00 tengahari pada tarikh 16/07/2015 (Khamis).

iii) Bagi pungutan yang telah dibankkan tetapi tidak sempat diperakaunkan pada tarikh 16/07/2015 (Khamis), Perakuan II hendaklah dibuat pada 20/07/2015 (Isnin).

iv) PP manual boleh dibuat sekiranya PP eSPKB/eTerimaan tidak sempat dibuat pada 16/07/2015 (Khamis) dan hendaklah dikemaskini ke dalam sistem pada 20/07/2015 (Isnin).

Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.

 

PANDUAN PEMBAYARAN CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (GST) BAGI TERIMAAN SECARA E-PAYMENT

Kepada Semua Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) dan Pusat Terimaan Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

  1. Sila rujuk surat yang dikepilkan mengenai perkara di atas untuk tindakan tuan/puan selanjutnya.
  2. Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.

JANM, Negeri Melaka

ARAHAN OPERASI 6/2015 : PENGUMPULAN MAKLUMAT EXPERT END USER (EEU) 1GFMAS DI PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)

Kepada Semua Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

  1. Sila rujuk surat yang dikepilkan ANM(T)MEL/01/91 Jld.2(28) bertarikh 2 Julai 2015 mengenai perkara di atas untuk tindakan tuan/puan selanjutnya.
  2. Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.