PERUBAHAN KADAR IMBUHAN TETAP PERUMAHAN

Kepada Semua Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) dan Pusat Pembayar Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

  1. Sila rujuk surat yang dikepilkan, ANM(T)MEL 03 68 (29), mengenai perkara di atas. Mohon kerjasama setiap Pusat Pembayar untuk menyemak Payroll Master Listing dan Laporan Ringkasan Gaji pada setiap bulan.
  2. Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.

PENGEMASKINIAN MAKLUMAT PERIBADI BAGI TUJUAN PENGIRAAN POTONGAN CUKAI BERJADUAL (PCB) MULAI 2016

Kepada Semua Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) dan Pusat Pembayar Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

  1. Sila rujuk surat yang dikepilkan, ANM(T)MEL 03 68 (28), mengenai perkara di atas untuk tindakan tuan/puan selanjutnya.
  2. Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.

TARIKH AKHIR PENGHANTARAN BORANG SG20 REGULAR CYCLE BULAN JANUARI 2016

Kepada Semua Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) dan Pusat Pembayar Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

  1. Untuk makluman dan tindakan, tarikh akhir penghantaran Borang Perubahan Gaji (SG20) untuk tindakan bulan Januari 2016 ke Jabatan ini adalah pada 23 Disember 2015(Rabu)
  2. Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.

MESYUARAT PEMANTAUAN CEK DAN EFT TERBATAL BIL.4 TAHUN 2015

Kepada Semua Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

  1. Sila rujuk surat yang dikepilkan mengenai perkara di atas untuk tindakan tuan/puan selanjutnya.
  2. Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.

ARAHAN OPERASI BIL 9/2015 : TATACARA PENAHANAN GAJI DI BANK

Kepada Semua Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) dan Pusat Pembayar Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

  1. Sila rujuk surat yang dikepilkan mengenai perkara di atas untuk tindakan tuan/puan selanjutnya.
  2. Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.