BULETIN PENAMBAHBAIKAN eSPKB UNTUK MEMBOLEHKAN TOKEN BARU DAPAT MELAKSANAKAN AUTHENTICATION DAN SIGNING

ANM(IT) MEL/01 JLD 2 (12)

Kepada Semua Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

Untuk makluman, bermula pada 1 April 2016, MAMPU telah mengagihkan token yang mengandungi certificate MSC Trustgate kepada pengguna eSPKB. Walau bagaimanapun sistem eSPKB tidak menyokong certificate yang terdapat pada token tersebut.

Sehubungan dengan itu, penambahbaikan eSPKB telah dibuat dan pengujian akan dijalankan secara pilot di JANM Sri Aman dan JANM Perak. Pelaksanaan penambahbaikan ini akan dijalankan di semua JANM Negeri/Cawangan dan JMS sebaik sahaja pengujian di pilot site berjaya.

Sekian, terima kasih.

 Helpdesk PPPA
29 April 2016

LATIHAN SISTEM 1GFMAS MODUL HCM KEPADA EXPERT END USER SIRI 9/2016

Ruj : ANM (IT)MEL/01 JLD 2 (13)

Kepada Semua Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

2.   Bersama-sama ini dilampirkan sesalinan surat berkaitan perkara di atas. Peserta adalah dipohon untuk memuat turun nota dan mencetak Kew 8 dan Borang Perubahan Gaji (SG20) seperti yang telah dimuat naik di dalam Buletin eSPKB dan Portal JANM Melaka.

Sekian, terima kasih.

JANM, Negeri Melaka
28 April 2016

No. Tel : 06-289 5000
No. Fax : 06-234 5201
Email : pneg_mlk@anm.gov.my / ukpp_mlk@anm.gov.my

PRESTASI PENGHANTARAN PENYATA PENYESUAIAN PTJ

Kepada Semua Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

2.     Bersama-sama ini dilampirkan sesalinan surat berkaitan perkara di atas.

Sekian, terima kasih.

JANM, Negeri Melaka
13 April 2016

No. Tel : 06-289 5000
No. Fax : 06-234 5201
Email : pneg_mlk@anm.gov.my / ukpp_mlk@anm.gov.my

NOTIS PERINGATAN : MAKLUMAN PENUTUPAN SERVER DAN AKTIVITI HOUSEKEEPING KE ATAS DATABASE eSPKB & eTERIMAAN BAGI TAHUN 2016

Ruj : ANM (IT)MEL/01 Jld. 2 (11)

Kepada Semua PTJ Yang Diberi Khidmat Oleh JANM Negeri Melaka.

Buletin ANM(IT)MEL/01(79) bertarikh 9 Mac 2016 mengenai perkara di atas adalah berkaitan.

Adalah diingatkan sekali lagi bahawa server eSPKB & eTerimaan akan ditutup pada 14 April 2016 (Khamis) mulai jam 5.30 petang dan boleh diakses semula pada 18 April 2016 mulai jam 7.30 pagi bagi menjalankan aktiviti di atas.

Selepas aktiviti ini dijalankan, hanya transaksi dari 1 Jan 2015 sehingga tarikh semasa sahaja yang boleh diperolehi dari sistem.  Oleh itu, SEBELUM aktiviti ini dilaksanakan, PTJ adalah bertanggungjawab untuk menyimpan cetakan dokumen kewangan atau laporan (dalam format  PDF) bagi tahun 2014 ke dalam media storan seperti cd, hardisk atau pen drive.

Sekian,  terima kasih.

JANM, Negeri Melaka
13 Mac 2016

No. Tel : 06-289 5000
No. Fax : 06-234 5201
Email : pneg_mlk@anm.gov.my / ukpp_mlk@anm.gov.my

LATIHAN SISTEM 1GFMAS MODUL HCM KEPADA EXPERT END USER SIRI 8/2016

Ruj : ANM (IT)MEL/01 JLD 2 (11)

Kepada Semua Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

2. Bersama-sama ini dilampirkan sesalinan surat berkaitan perkara di atas. Peserta adalah dipohon untuk memuat turun nota dan mencetak Kew * dan Borang Perubahan Gaji (SG20) seperti yang telah dimuat naik di dalam Buletin eSPKB dan Portal JANM Melaka.

Sekian, terima kasih.

JANM, Negeri Melaka
13 April 2016

No. Tel : 06-289 5000
No. Fax : 06-234 5201
Email : pneg_mlk@anm.gov.my / ukpp_mlk@anm.gov.my