MAKLUMAT TAMBAHAN BAGI TAKLIMAT AUTHORIZATION 1GFMAS

Kepada semua peserta taklimat, anda diminta untuk membawa NOTEBOOK (yang sudah siap di charge) dan PENDRIVE semasa menghadiri taklimat ini.  Harap maklum.

Sekian, terima kasih.

TAKLIMAT AUTHORIZATION 1GFMAS

Kepada Semua Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) dan Pejabat Pemungut Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

2.    Sila rujuk surat yang dikepilkan mengenai perkara di atas untuk tindakan tuan/puan selanjutnya.

3.    Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.

a. Sesi 1

b. Sesi 2

c. Sesi 3

NOTA LATIHAN 1GFMAS MODUL FINANCIAL CONTROLLING (FICO)

Kepada Semua Pusat Tanggungjawab (PTJ) Yang terlibat dalam Latihan 1GFMAS Modul FICO JANM Melaka

2.    Bersama-sama ini disertakan tentatif dan nota latihan bagi Modul FICO  yang akan digunakan sepanjang sesi latihan. Mohon kerjasama tuan/puan untuk mencetak kesemua nota ini sebagai rujukan semasa sesi latihan dijalankan.

3.    Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.

NOTA LATIHAN MODUL FICO

TENTATIF DAN NOTA LATIHAN 1GFMAS MATERIAL MANAGEMENT (MM)

Kepada Semua Pusat Tanggungjawab (PTJ) Yang terlibat dalam Latihan 1GFMAS Modul MM JANM Melaka

2.    Bersama-sama ini disertakan tentatif dan nota latihan bagi Modul MM yang akan digunakan sepanjang sesi latihan. Mohon kerjasama tuan/puan untuk mencetak kesemua nota ini sebagai rujukan semasa sesi latihan dijalankan.

3.    Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.

TENTATIF DAN NOTA MODUL MM

PEMBERITAHUAN TARIKH PENGHANTARAN PENYATA PENYESUAIAN VOT, HASIL DAN AMANAH BULAN OGOS 2014

Kepada Semua Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

2.    Sila rujuk surat yang dikepilkan mengenai perkara di atas untuk tindakan tuan/puan selanjutnya.

3.    Sehubungan itu, jabatan-jabatan negeri hendaklah memanjangkan pemberitahuan buletin ini kepada pejabat-pejabat daerah dalam kawalan masing-masing.   Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.

Surat – ANM(A)MEL/52 JLD 14(77)