SENARAI EFT/CEK TERBATAL YANG BELUM BERGANTI SEHINGGA 31 OKTOBER 2014

Kepada Semua Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

2.    Sila rujuk surat yang dikepilkan, ANM(A)MEL 83 JLD.6(16) mengenai perkara di atas untuk tindakan tuan/puan selanjutnya.

3.    Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.

SENARAI EFT/CEK TERBATAL SEHINGGA OKTOBER 2014

SURAT PEKELILING AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA BILANGAN 3 TAHUN 2014

Kepada Semua Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

2.    Sila rujuk surat yang dikepilkan, ANM(S)MEL 01 42 Jld.7(12) mengenai perkara di atas untuk tindakan tuan/puan selanjutnya.

3.    Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.

SPANM BIL 3 2014

PERINGATAN MESRA : PENGEDARAN DAN PENYIMPANAN DOKUMEN KONTRAK – ARAHAN PERBENDAHARAAN 205

Kepada Semua PTJ dan Pusat Pembayar Yang Diberi Khidmat Oleh JANM Negeri Melaka

2.         Sila rujuk surat Jabatan ini rujukan ANM(S)MEL/01/35 Jld 03 (8) bertarikh 29 Februari 2012 mengenai perkara di atas.

3.         Dimaklumkan bahawa sehingga kini masih terdapat PTJ yang belum menghantar salinan kontrak yang lengkap kepada jabatan ini sepertimana Arahan Perbendaharaan 205.1(a). Sehubungan dengan itu, PTJ yang masih belum  menghantar dokumen tersebut perlu berbuat demikian dengan melengkapkan senarai kontrak jabatan yang sedang berkuatkuasa mengikut format seperti di Lampiran A beserta salinan dokumen kontrak yang terlibat kepada jabatan ini dengan kadar SEGERA.

Kerjasama tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.

PEMBERITAHUAN TARIKH PENGHANTARAN PENYATA PENYESUAIAN VOT, HASIL DAN AMANAH BULAN OKTOBER 2014

Kepada Semua Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

2.    Sila rujuk surat yang dikepilkan, ANM(A)MEL 52 Jld 14(79) mengenai perkara di atas untuk tindakan tuan/puan selanjutnya.

3.    Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.

PEMBAYARAN KERAJAAN DENGAN 2ND VALIDATION : PENGEMASKINIAN MAKLUMAT PENERIMA BAYARAN

Kepada Semua Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) dan Pusat Pembayar (PP) Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

2.    Sila rujuk surat jabatan ini ANM(S)MEL 10 42 ]LD.7 (6) bertarikh 31 Oktober 2014 mengenai perkara di atas.

3.    Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.