PENGEMASKINIAN DATA PEMBEKAL/INDIVIDU/SYARIKAT BAGI TUJUAN PEMBAYARAN

Untuk perhatian semua PTJ;

Dimohon supaya PTJ membuat Pengemaskinian data pembekal/individu/syarikat berdasarkan invoice yang diserahkan oleh pembekal sebelum membuat pembayaran.

Tindakan ini perlu diambil memandangkan terdapat aduan daripada pembekal berkaitan kegagalan mendapat notifikasi pembayaran kerana data yang disimpan didalam sistem espkb tidak lagi diguna pakai oleh pembekal/individu/syarikat tersebut.

Sila pastikan maklumat No. Daftar Syarikat diisi dengan nombor yang didaftarkan dengan SKMM, Nombor Telefon, Nombor Telefon Bimbit dan Email bagi pembayaran kepada syarikat/organisasi/individu adalah maklumat terkini dan lengkap.

Kegagalan untuk mengemaskini maklumat Pembekal ataupun individu penerima bayaran akan menyebabkan mereka tidak menerima maklumat pembayaran yang telah dibuat oleh PTJ melalui emaklum.

Sekian, terima kasih

Pasukan Pelaksanaan Perakaunan Akruan
16 April 2015
(Dahulunya dikenali sebagai Pejabat Projek Aplikasi Kerajaan Elektronik)

BANTUAN PENYELESAIAN ITEM-ITEM TERTUNGGAK BAGI BAYARAN CARUMAN KWSP

Kepada Semua Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) dan Pusat Pembayar Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

  1. Sila rujuk surat Jabatan ini , ANM(G)MEL 51 JLD 3 107(31) mengenai perkara di atas untuk tindakan tuan/puan selanjutnya.
  2. Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.

PELEPASAN CUKAI SEPERTI DI JADUAL PERTAMA CUKAI BARANG DAN PERHIDMATAN (PELEPASAN) 2014 DAN PENGECUALIAN PENGELUARAN INVOIS CUKAI JABATAN KERAJAAN

Kepada Semua Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

  1. Sila rujuk surat dari Jabatan   Kastam Diraja Malaysia bertarikh 17 Mac 2015 yang dikepilkan mengenai perkara di atas untuk tindakan tuan/puan selanjutnya. Disertakan juga buletin-buletin dari eSPKB yang berkaitan untuk rujukan selanjutnya.
  2. Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.

MAKLUMAN PENGAMBILAN NOTA KURSUS PENGURUSAN PEROLEHAN KERAJAAN

Kepada Semua Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

Sila rujuk surat ANM(T)MEL/02/48 Jld.3(22) bertarikh 6 April 2015 yang dikepilkan mengenai perkara di atas untuk tindakan tuan/puan selanjutnya.

Dilampirkan bersama nota-nota bagi kursus tersebut.

Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.

NOTA

1. Peranan Audit

2. Prinsip, Dasar dan Kaedah

3. Sebutharga dan Tender

4. Pengurusan dan Pentadbiran Kontrak

 

 

MAKLUMAN PENUTUPAN SERVER DAN AKTIVITI HOUSEKEEPING DATABASE eSPKB BAGI TAHUN 2015

Kepada Semua PTJ Yang Diberi Khidmat Oleh JANM Negeri Melaka.

Adalah dimaklumkan server eSPKB akan ditutup bagi menjalankan aktiviti housekeeping database eSPKB pada 1 Mei 2015 (Jumaat) mulai jam 8.00 pg dan boleh diakses semula pada 5 Mei 2015 (Selasa) mulai jam 8.00 pg. Oleh itu, sebelum aktiviti ini dilaksanakan, PTJ adalah bertanggungjawab untuk menyimpan cetakan dokumen kewangan atau laporan (dalam format PDF) bagi tahun 2013 ke dalam media storan seperti cd, hardisk atau pen drive.

Ini adalah kerana selepas aktiviti ini dijalankan, PTJ akan mendapati hanya transaksi dari 1 Jan 2014 sehingga tarikh semasa sahaja yang akan berada di dalam databaseSebarang pertanyaan lanjut bolehlah dikemukakan kepada Unit Teknologi Maklumat, JANM Negeri Melaka di talian 06-2895052/2895053 (Pn. Rafidah Mohd Said/Pn. Zanariah Mohd Ali). Perhatian dan tindakan yang sewajarnya dari pihak PTJ amatlah dihargai dan diucapkan terima kasih.

Sekian, terima kasih.

JANM Negeri Melaka
6 April 2015
(E-mel) :
pneg_mlk@anm.gov.myhelpdesk.mlk@anm.gov.my