PELARASAN PEMBERIAN KHAS TAHUN 2015

Ruj : ANM (IT)MEL/01 (64)

Kepada Semua Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

  1. Semua PTJ yang berkenaan adalah dipohon untuk membuat pelarasan selewat-lewatnya pada 11 Februari 2016 kerana kod amanah tersebut akan DITUTUP. Bersama-sama ini dilampirkan sesalinan surat bagi perkara berkaitan.
  2. Sila klik disini.

Sekian, terima kasih.

JANM, Negeri Melaka
11 FEBRUARI 2016

No. Tel : 06-289 5000
No. Fax : 06-234 5201
Email : pneg_mlk@anm.gov.my / ukpp_mlk@anm.gov.my

PINDAAN TEMPAT KURSUS PENGURUSAN ASET ALIH & STOR KERAJAAN PADA 15 HINGGA 18 FEBRUARI 2016

Ruj : ANM (IT)MEL/01 (63)

Kepada Semua Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

  1. Bersama-sama ini dilampirkan sesalinan surat bagi perkara berkaitan. Sila klik disini.

Sekian, terima kasih.

JANM, Negeri Melaka
11 FEBRUARI 2016

No. Tel : 06-289 5000
No. Fax : 06-234 5201
Email : pneg_mlk@anm.gov.my / ukpp_mlk@anm.gov.my

PEMBERITAHUAN TARIKH PENGHANTARAN PENYATA PENYESUAIAN VOT HASIL DAN AMANAH DISEMBER 2015 (AKB) DAN JANUARI 2016

Ruj : ANM (IT)MEL/01 (62)

Kepada Semua Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) dan Pusat Pembayar Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

  1. Bersama-sama ini dilampirkan surat berkaitan perkara di atas untuk makluman pihak tuan/puan. Sila klik disini.

Sekian, terima kasih.

JANM, Negeri Melaka
05 FEBRUARI 2016

No. Tel : 06-289 5000
No. Fax : 06-234 5201
Email : pneg_mlk@anm.gov.my / ukpp_mlk@anm.gov.my

 

 

 

LATIHAN SISTEM 1GFMAS MODUL HCM KEPADA EXPERT END USER (EEU) SIRI 1/2016

Ruj : ANM (IT)MEL/01 (61)

Kepada Semua Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) dan Pusat Pembayar Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

  1. Bersama-sama ini dilampirkan surat berkaitan perkara di atas untuk makluman pihak tuan/puan. Sila klik disini.

Sekian, terima kasih.

JANM, Negeri Melaka
05 FEBRUARI 2016

No. Tel : 06-289 5000
No. Fax : 06-234 5201
Email : pneg_mlk@anm.gov.my / ukpp_mlk@anm.gov.my

PENUTUPAN SERVER ESPKB DAN ETERIMAAN

Ruj : ANM (IT)MEL/01 (60)

Kepada Semua Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

  1. Bersama-sama ini dilampirkan sesalinan surat bagi perkara tersebut di atas. Sila klik disini.

Sekian, terima kasih.

JANM, Negeri Melaka
02 FEBRUARI 2016

No. Tel : 06-289 5000
No. Fax : 06-234 5201
Email : pneg_mlk@anm.gov.my / ukpp_mlk@anm.gov.my