PERUBAHAN SWIFT CODE BANK

Ruj : ANM(IT)MEL/01 JLD 2 (52)

Kepada Semua PTJ Yang Diberi Khidmat Oleh JANM Negeri Melaka.

2.   Sukacita dimaklumkan, terdapat 28 bank yang terlibat dengan pertukaran swift code. Mohon rujuk Lampiran 1  untuk senarai bank yang berkaitan. Sehubungan itu, tuan/puan adalah dipohon untuk menggunakan swift code yang betul semasa membuat pembayaran. Arahan ini berkuatkuasa serta-merta.

Sekian, terima kasih.

JANM, Negeri Melaka
25 Julai 2016
No. Tel : 06-289 5000
No. Fax : 06-234 5201
Email : pneg_mlk@anm.gov.my / helpdesk.mlk@anm.gov.my

Lampiran 1 : Perubahan Swift Code

PINDAAN 1PP:PS 1.1 PENJENISAN KOD PERBELANJAAN

Ruj : ANM(IT)MEL/01 JLD 2 (51)

Kepada Semua PTJ Yang Diberi Khidmat Oleh JANM Negeri Melaka.

2.   Sukacita dimaklumkan, terdapat beberapa perubahan 1PP pada PS 1.1 Penjenisan Kod Perbelanjaan yang berkuatkuasa mulai 30 Jun 2016. Sehubungan itu, adalah diminta YBhg,Datuk,Dato’/Datin/Tuan/Puan merujuk Portal 1PP di alamat berikut http://1pp.treasury.gov.my/ untuk tujuan rujukan dan tindakan diperingkat PTJ YBhg,Datuk,Dato’/Datin/Tuan/Puan.

3.  Kerjasama YBhg,Datuk,Dato’/Datin/Tuan/Puan diucapkan terima kasih.

Sekian.

JANM, Negeri Melaka
20 Julai 2016
No. Tel : 06-289 5000
No. Fax : 06-234 5201
Email : pneg_mlk@anm.gov.my / helpdesk.mlk@anm.gov.my

PENGUMPULAN MAKLUMAT EXPERT END USER (EEU) 1GFMAS DI PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)

Ruj : ANM(IT)MEL/01 JLD 2 (50)

Kepada Semua PTJ Yang Diberi Khidmat Oleh JANM Negeri Melaka.

2.   Sila rujuk surat yang dilampirkan mengenai perkara di atas.

Sekian, terima kasih.

JANM, Negeri Melaka
19 Julai 2016
No. Tel : 06-289 5000
No. Fax : 06-234 5201
Email : pneg_mlk@anm.gov.my / helpdesk.mlk@anm.gov.my

190716 – Pengumpulan Maklumat EEU PTJ

 

TAMBAHAN MAKLUMAT KEPADA PEGAWAI IT/TEKNIKAL BAGI PELAKSANAAN SITE DEPLOYMENT SISTEM 1GFMAS DI PTJ

Ruj : ANM(IT)MEL/01 JLD 2 (47)

Kepada Semua PTJ & Pusat Terimaan (PT) Yang Diberi Khidmat Oleh JANM Negeri Melaka.

2.      Bersama-sama ini dilampirkan surat berkaitan perkara di atas.  Dipohon kerjasama Unit Kewangan PTJ/PT untuk memanjangkan buletin ini kepada pegawai IT/teknikal di PTJ/PT masing-masing.

Sekian, terima kasih.

JANM, Negeri Melaka
11 Julai 2016
No. Tel : 06-289 5000
No. Fax : 06-234 5201
Email : pneg_mlk@anm.gov.my / helpdesk.mlk@anm.gov.my

Surat – Site Deployment 1GFMAS Ke PTJ Ver 2

Sign Off Form – Borang Verifikasi 1GFMAS

PERJUMPAAN PEGAWAI PERAKAUNAN DI BAWAH PERKHIDMATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA

Ruj : ANM(IT)MEL/01 JLD 2 (46)

Kepada Semua PTJ Yang Diberi Khidmat Oleh JANM Negeri Melaka.

2.       Bersama-sama ini dilampirkan surat dan nota untuk dibawa semasa perjumpaan tersebut.

Sekian, terima kasih.

JANM, Negeri Melaka
11 Julai 2016
No. Tel : 06-289 5000
No. Fax : 06-234 5201
Email : pneg_mlk@anm.gov.my / helpdesk.mlk@anm.gov.my

Surat – Perjumpaan Pegawai Perakaunan

Nota – Module 1 SOP