TAMBAHAN:PELAKSANAAN SISTEM BILLING AND CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (BCRM) OLEH TENAGA NASIONAL BERHAD (TNB)

Ruj : ANM(IT)MEL/01 JLD 2 (43)

Kepada Semua PTJ Yang Diberi Khidmat Oleh JANM Negeri Melaka.

2.      Bersama-sama ini dilampirkan surat mengenai perkara di atas untuk perhatian dan tindakan tuan/puan. Sila rujuk Portal JANM Melaka untuk maklumat lanjut.

Sekian, terima kasih.

JANM, Negeri Melaka
22 Jun 2016
No. Tel : 06-289 5000 
No. Fax : 06-234 5201
Email : pneg_mlk@anm.gov.my / helpdesk.mlk@anm.gov.my

PELAKSANAAN SISTEM BILLING AND CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (BCRM)

PELAKSANAAN SISTEM BILLING AND CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT  OLEH TNB

Ruj : ANM(IT)MEL/01 JLD 2 (42)

Kepada Semua PTJ Yang Diberi Khidmat Oleh JANM Negeri Melaka.

2.      Bersama-sama ini dilampirkan surat mengenai perkara di atas untuk perhatian dan tindakan tuan/puan. Sila rujuk Portal JANM untuk maklumat lanjut.

Sekian, terima kasih.

JANM, Negeri Melaka
17 Jun 2016
No. Tel : 06-289 5000
No. Fax : 06-234 5201
Email : pneg_mlk@anm.gov.my / helpdesk.mlk@anm.gov.my

Surat Billing Customer Relationship Management TNB

PENUTUPAN SERVER eSPKB & eTERIMAAN

Ruj : ANM(IT)MEL/01 JLD 2 (41)

Kepada Semua PTJ Yang Diberi Khidmat Oleh JANM Negeri Melaka

2. Dimaklumkan bahawa server eSPKB dan eTERIMAAN akan ditutup pada ketentuan berikut :-

      Tarikh Tutup :  05 Julai 2016 (Selasa) mulai jam 11.00 pagi
      Tarikh Buka  :  11 Julai 2016 (Isnin) mulai jam 7.30 pagi
      Keterangan   :  Cuti Hari Raya Aidil Fitri

3. Sehubungan itu, semua PTJ adalah dinasihatkan untuk memastikan segala baucar pembayaran diambil tindakan sebelum 05 Julai 2016 bagi melancarkan operasi di jabatan masing-masing.

4. Walau bagaimanapun, Penyata Pemungut boleh dibuat Perakuan II seperti biasa dalam tempoh tersebut.

Sekian, terima kasih.

JANM Negeri Melaka
17 Jun 2016
No. Tel : 06-289 5000
No. Fax : 06-234 5201
Email : pneg_mlk@anm.gov.my / helpdesk.mlk@anm.gov.my

TAKLIMAT PELAKSANAAN SITE DEPLOYMENT SISTEM 1GFMAS DI PTJ

Ruj : ANM(IT)MEL/01 JLD 2 (40)

Kepada Semua PTJ Yang Diberi Khidmat Oleh JANM Negeri Melaka.

2.      Bersama-sama ini dilampirkan surat mengenai perkara di atas untuk perhatian dan tindakan tuan/puan.

Sekian, terima kasih.

JANM, Negeri Melaka
17 Jun 2016
No. Tel : 06-289 5000
No. Fax : 06-234 5201
Email : pneg_mlk@anm.gov.my / helpdesk.mlk@anm.gov.my

Taklimat Pelaksanaan Site Deployment Sistem 1GFMAS

MODUL PERUBAHAN GAJI SSITEM ESPKB DAN ETERIMAAN – SG20 ONLINE

Ruj : ANM(IT)MEL/01 JLD 2 (38)

Kepada Semua PTJ Yang Diberi Khidmat Oleh JANM Negeri Melaka.

2.      Bersama-sama ini dilampirkan surat mengenai perkara di atas untuk perhatian dan tindakan tuan/puan.

Sekian, terima kasih.

JANM, Negeri Melaka
16 Jun 2016
No. Tel : 06-289 5000
No. Fax : 06-234 5201
Email : pneg_mlk@anm.gov.my / helpdesk.mlk@anm.gov.my

Modul Perubahan Gaji SG20