RALAT : SITE DEPLOYMENT PERSEDIAAN 1GFMAS TAHUN 2016

Ruj : ANM (IT)MEL/01 JLD 2 (18)

Kepada Semua Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

2.   Buletin bertarikh 18 Mei 2016 , Ruj : ANM (IT)MEL/01 JLD 2 (17) adalah dirujuk. Tuan/Puan dipohon untuk menghantar maklumbalas berkaitan Pengesahan Maklumat Pegawai Teknikal di Pusat Tanggungjawab selewat-lewatnya pada 24 Mei 2016 sebelum 12.00 tengah hari.

Sekian, terima kasih.

JANM, Negeri Melaka
23 Mei 2016

No. Tel : 06-289 5000
No. Fax : 06-234 5201
Email : pneg_mlk@anm.gov.my / ukpp_mlk@anm.gov.my

SITE DEPLOYMENT PERSEDIAAN 1GFMAS TAHUN 2016

Ruj : ANM (IT)MEL/01 JLD 2 (17)

Kepada Semua Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

2.   Bersama-sama ini dilampirkan sesalinan surat berkaitan perkara di atas.

Sekian, terima kasih.

JANM, Negeri Melaka
18 Mei 2016

No. Tel : 06-289 5000
No. Fax : 06-234 5201
Email : pneg_mlk@anm.gov.my / ukpp_mlk@anm.gov.my

BULETIN PELAKSANAAN PENAMBAHBAIKAN eSPKB UNTUK MEMBOLEHKAN TOKEN BARU DAPAT MELAKSANAKAN AUTHENTICATION DAN SIGNING

ANM/EG/504 JLD 13 (14)

Secure Token ST3 untuk pengguna eSPKB telah diagihkan kepada pengguna bermula 1 April 2016. Walaubagaimanapun token tersebut didapati mempunyai masalah untuk akses kepada sistem eSPKB.

Pengujian ke atas penambahbaikan eSPKB telah berjaya dilaksanakan secara pilot di JANM Sri Aman dan JANM Perak. Sehubungan dengan itu, penambahbaikan eSPKB ini telah dijalankan di semua JANM Negeri/Cawangan dan JMS. Oleh itu, pengguna eSPKB boleh mencapai sistem seperti biasa bermula 8 Mei 2016.

Bagi membolehkan token ini dapat digunakan, pengguna perlu memasang agen GPKI 1.1 di komputer pengguna. Agen GPKI 1.1 boleh dimuat turun di portal GPKI MAMPU (https://gpki.mampu.gov.my/GPKIPortal/link-perisian.jsp). Pengguna perlu memastikan agen GPKI sedia ada telah di uninstall sebelum memasang agen GPKI 1.1. Rujuk panduan pengguna pemasangan agen GPKI di portal GPKI MAMPU (https://gpki.mampu.gov.my/GPKIPortal/link-manual.jsp.

Sekian, terima kasih.

Helpdesk PPPA
11 Mei 2016

PERUBAHAN SWIFT CODE BAGI BANK SIMPANAN NASIONAL

Ruj : ANM (IT)MEL/01 JLD 2 (14)

Kepada Semua Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

2.   Bersama-sama ini dilampirkan sesalinan surat berkaitan perkara di atas.Untuk makluman pihak tuan/puan, kod SWIFT bagi Bank Simpanan Nasional-SPI telah bertukar dari BSNA9999 kepada BSNAMY21 mulai 3 Mei 2016.

3.   Sehubungan itu, tuan/puan adalah dipohon untuk menggunakan kod SWIFT yang betul semasa membuat pembayaran.

Sekian, terima kasih.

JANM, Negeri Melaka
04 Mei 2016

No. Tel : 06-289 5000
No. Fax : 06-234 5201
Email : pneg_mlk@anm.gov.my / ukpp_mlk@anm.gov.my

BULETIN PENAMBAHBAIKAN eSPKB UNTUK MEMBOLEHKAN TOKEN BARU DAPAT MELAKSANAKAN AUTHENTICATION DAN SIGNING

ANM(IT) MEL/01 JLD 2 (12)

Kepada Semua Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

Untuk makluman, bermula pada 1 April 2016, MAMPU telah mengagihkan token yang mengandungi certificate MSC Trustgate kepada pengguna eSPKB. Walau bagaimanapun sistem eSPKB tidak menyokong certificate yang terdapat pada token tersebut.

Sehubungan dengan itu, penambahbaikan eSPKB telah dibuat dan pengujian akan dijalankan secara pilot di JANM Sri Aman dan JANM Perak. Pelaksanaan penambahbaikan ini akan dijalankan di semua JANM Negeri/Cawangan dan JMS sebaik sahaja pengujian di pilot site berjaya.

Sekian, terima kasih.

 Helpdesk PPPA
29 April 2016