MAKLUMAN PERUBAHAN KOD WAGETYPE PERBADANAN TABUNG PENDIDIKAN TINGGI NASIONAL

logo ptptnKepada Semua Ketua PTJ Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

Sila rujuk surat yang dikepilkan mengenai perkara di atas untuk tindakan tuan/puan selanjutnya.

Sehubungan itu, jabatan-jabatan negeri hendaklah memanjangkan pemberitahuan buletin ini kepada pejabat-pejabat daerah dalam kawalan masing-masing.  Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.

Perubahan Kod Wagetype PTPTN

SELAMAT HARI KEBANGSAAN KE 58

#sehatisejiwa

#sehatisejiwa

MAKLUMAT AKTIVITI PEMBERSIHAN DATA (HOUSEKEEPING) DI SISTEM ePENYATA GAJI DAN eLAPORAN

Kepada Semua Ketua Pusat Pembayar dan PTJ Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

  1. Sila rujuk memo yang dikepilkan, ANM BPTM(P) 043 Jld3(14), mengenai perkara di atas untuk tindakan tuan/puan selanjutnya. Mohon pihak tuan/puan memuat turun penyata gaji bulnan dan laporan bulan Pejabat Perakaunan dan disimpan secara hardcopy atau softcopy sebelum 5 Oktober 2015.
  2. Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.

MESYUARAT PEMANTAUAN CEK DAN EFT TERBATAL BIL. 3 TAHUN 2015

Kepada Semua Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

2.    Adalah dimaklumkan bahawa mesyuarat bagi perkara di atas akan diadakan pada 8 September 2015.  Sila rujuk surat ANM(A)MEL/04/36 bertarikh 19 Ogos 2015 yang dikepilkan mengenai perkara di atas dan kemukakan Borang Jawapan Kehadiran pada/sebelum 2 September 2015.

3.    Sehubungan itu, jabatan-jabatan negeri hendaklah memanjangkan pemberitahuan buletin ini kepada pejabat-pejabat daerah dalam kawalan masing-masing.  Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.

JANM, Negeri Melaka
20 Ogos 2015

MAKLUMAT TAMBAHAN : BENGKEL PENGEMASKINIAN MAKLUMAT PENGGUNA DAN PERANAN (ROLE) SISTEM 1GFMAS

Kepada Semua Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) dan Pejabat Pemungut (PP) Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

  1. Sila rujuk buletin bertarikh 11 Ogos 2015 mengenai perkara di atas.
  2. Dipohon kerjasama PTJ & Pejabat Pemungut yang belum membuat pengesahan kehadiran supaya berbuat demikian dengan kadar SEGERA sebelum 14 Ogos 2015.
  3. Untuk makluman peserta, minum pagi disediakan mulai jam 8.30 pagi dan minum petang disediakan mulai jam 2.00 ptg.
  4.  Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.