MESYUARAT PEMANTAUAN CEK DAN EFT TERBATAL BIL 1 TAHUN 2015 (SIRI 1 dan SIRI 2)

Kepada Semua Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

2.    Sila rujuk surat yang dikepilkan mengenai perkara di atas untuk tindakan tuan/puan selanjutnya.

3.    Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.

ARAHAN OPERASI BIL. 1/2015 : KAJI SELIDIK KESEDIAAN PTJ BAGI PELAKSANAAN AWAL SISTEM 1GFMAS

Kepada Semua Pusat Tanggungjawab (PTJ) Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

2.    Sila rujuk surat jabatan ini ANM(T)MEL/03/68(13) bertarikh 9 Januari 2015 mengenai perkara di atas.  MAKLUMBALAS HENDAKLAH DIKEMUKAKAN SEBELUM/PADA 16 JANUARI 2015.

3.    Sehubungan itu, jabatan-jabatan negeri hendaklah memanjangkan pemberitahuan buletin ini kepada pejabat-pejabat daerah dalam kawalan masing-masing.  Makluman ini juga dipaparkan di Portal JANM Melaka, http://portalpp.anm.gov.my/melaka.

4.    Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.

Surat Arahan Operasi Bil. 1/2015

DOKUMEN PEMBAYARAN DI BAWAH ARAHAN PERBENDAHARAAN 96(a)

Kepada Semua Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

2.    Sila rujuk surat yang dikepilkan mengenai perkara di atas untuk tindakan tuan/puan selanjutnya.

3.    Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.

KURSUS PERAKAUNAN AKAUN AMANAH, DEPOSIT DAN PANJAR BAGI ZON SELATAN PADA 23 HINGGA26 FEBRUARI 2015

Kepada Semua Pegawai Pengawal, PTJ dan Pusat Pembayar Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

2.    Sila rujuk surat jabatan ini ANM(T)MEL/02/48 Jld. 3(2) bertarikh 8 Januari 2015 mengenai perkara di atas.

3.    Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.

PEMBERITAHUAN TARIKH PENGHANTARAN PENYATA PENYESUAIAN VOT, HASIL DAN AMANAH BULAN DISEMBER 2014

Kepada Semua Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

2.    Sila rujuk surat yang ANM(A)MEL 52 Jld. 14(88) dikepilkan mengenai perkara di atas untuk tindakan tuan/puan selanjutnya.

3.    Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.

JANM Melaka