PERIHAL BAUCAR BAYARAN

Ruj : ANM(IT)MEL/01 JLD 2 (59)

Kepada Semua PTJ Yang Diberi Khidmat Oleh JANM Negeri Melaka.

2.   Adalah dimaklumkan bahawa bagi mengelakkan agensi, individu dan pembekal menghadapi masalah untuk mengesan bayaran yang diterima secara EFT disebabkan maklumat perihal baucar bayaran (BB) yang tidak lengkap, setiap PTJ adalah diminta untuk meneliti garis panduan baucar bayaran yang telah dikeluarkan oleh JANM seperti di dalam arahan yang telah dibuletinkan bernombor rujukan ANM(T)MEL/04/08 Jld 4 (66) bertarikh 1 Ogos 2016.

Sekian, terima kasih.

JANM, Negeri Melaka
11 Ogos 2016
No. Tel : 06-289 5000
No. Fax : 06-234 5201
Email : pneg_mlk@anm.gov.my / helpdesk.mlk@anm.gov.my

PELAKSANAAN SISTEM PERJALANAN KERAJAAN (GTS) FASA PERTAMA OLEH MALAYSIA AIRLINES (MAS)

Ruj : ANM(IT)MEL/01 JLD 2 (54)

Kepada Semua PTJ Yang Diberi Khidmat Oleh JANM Negeri Melaka.

2.   Surat berkaitan perkara di atas adalah seperti di lampiran.

Sekian, terima kasih.

JANM, Negeri Melaka
01 Ogos 2016
No. Tel : 06-289 5000
No. Fax : 06-234 5201
Email : pneg_mlk@anm.gov.my / helpdesk.mlk@anm.gov.my

Sistem Perjalanan Malaysia Airlines (MAS)

PERUBAHAN SWIFT CODE BANK

Ruj : ANM(IT)MEL/01 JLD 2 (52)

Kepada Semua PTJ Yang Diberi Khidmat Oleh JANM Negeri Melaka.

2.   Sukacita dimaklumkan, terdapat 28 bank yang terlibat dengan pertukaran swift code. Mohon rujuk Lampiran 1  untuk senarai bank yang berkaitan. Sehubungan itu, tuan/puan adalah dipohon untuk menggunakan swift code yang betul semasa membuat pembayaran. Arahan ini berkuatkuasa serta-merta.

Sekian, terima kasih.

JANM, Negeri Melaka
25 Julai 2016
No. Tel : 06-289 5000
No. Fax : 06-234 5201
Email : pneg_mlk@anm.gov.my / helpdesk.mlk@anm.gov.my

Lampiran 1 : Perubahan Swift Code

PINDAAN 1PP:PS 1.1 PENJENISAN KOD PERBELANJAAN

Ruj : ANM(IT)MEL/01 JLD 2 (51)

Kepada Semua PTJ Yang Diberi Khidmat Oleh JANM Negeri Melaka.

2.   Sukacita dimaklumkan, terdapat beberapa perubahan 1PP pada PS 1.1 Penjenisan Kod Perbelanjaan yang berkuatkuasa mulai 30 Jun 2016. Sehubungan itu, adalah diminta YBhg,Datuk,Dato’/Datin/Tuan/Puan merujuk Portal 1PP di alamat berikut http://1pp.treasury.gov.my/ untuk tujuan rujukan dan tindakan diperingkat PTJ YBhg,Datuk,Dato’/Datin/Tuan/Puan.

3.  Kerjasama YBhg,Datuk,Dato’/Datin/Tuan/Puan diucapkan terima kasih.

Sekian.

JANM, Negeri Melaka
20 Julai 2016
No. Tel : 06-289 5000
No. Fax : 06-234 5201
Email : pneg_mlk@anm.gov.my / helpdesk.mlk@anm.gov.my

PENGUMPULAN MAKLUMAT EXPERT END USER (EEU) 1GFMAS DI PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)

Ruj : ANM(IT)MEL/01 JLD 2 (50)

Kepada Semua PTJ Yang Diberi Khidmat Oleh JANM Negeri Melaka.

2.   Sila rujuk surat yang dilampirkan mengenai perkara di atas.

Sekian, terima kasih.

JANM, Negeri Melaka
19 Julai 2016
No. Tel : 06-289 5000
No. Fax : 06-234 5201
Email : pneg_mlk@anm.gov.my / helpdesk.mlk@anm.gov.my

190716 – Pengumpulan Maklumat EEU PTJ