KENAAN GST KE ATAS CAJ PERKHIDMATAN BANK DAN AGEN KUTIPAN e-PAYMENT

Kepada Semua Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

  1. Sila rujuk surat yang dikepilkan mengenai perkara di atas untuk tindakan tuan/puan selanjutnya.
  2. Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.

MESYUARAT PEMANTAUAN CEK DAN EFT TERBATAL BIL. 2 TAHUN 2015

Senarai Edaran seperti di Lampiran 1.

2.    Sila rujuk surat panggilan mesyuarat ANM(A)MEL/83 Jld. 8(63) bertarikh 12 Mei 2015 yang dikepilkan mengenai perkara di atas.

3.    Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.

NOTIS PERINGATAN : PENGUMPULAN MAKLUMAT PERJAWATAN BAGI PEGAWAI YANG MENJALANKAN TUGAS KEWANGAN DI PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)

Kepada Semua Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

2.    Sila rujuk buletin eSPKB ANM (T)MEL/03/53 Jld. 9(38) bertarikh 23/04/2015 mengenai perkara di atas dan juga posting di portal ini pada tarikh yang sama.

3.    Bersama-sama ini dilampirkan senarai PTJ yang masih belum memberikan maklumbalas.  Sila kemukakan maklumbalas kepada jabatan ini sebelum/pada 15/05/2015.  BILANGAN PERJAWATAN YANG PERLU DIISI ADALAH MERANGKUMI PERANAN PENYEDIA, PERAKU I DAN PERAKU II.

4.    Jabatan-jabatan negeri hendaklah memanjangkan pemberitahuan buletin ini kepada pejabat-pejabat daerah dalam kawalan masing-masing.  Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.

JANM, Negeri Melaka
13 Mei 2015

Senarai PTJ Belum Beri Maklumbalas

Lampiran 1

Surat Pengumpulan Maklumat Perjawatan

ARAHAN OPERASI BIL 4/2015 : TATACARA PERMOHONAN PULANGAN BALIK HASIL

Kepada Semua Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

  1. Sila rujuk surat yang dikepilkan mengenai perkara di atas untuk tindakan tuan/puan selanjutnya.
  2. Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.

a. Tatacara Permohonan Bayaran Balik Hasil

b. Borang Pulangan Balik Hasil

SEGERA ! PENGUMPULAN MAKLUMAT PERJAWATAN BAGI PEGAWAI YANG MENJALANKAN TUGAS KEWANGAN DI PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)

Kepada Semua Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

2.    Sila rujuk surat yang dikepilkan mengenai perkara di atas untuk tindakan SEGERA tuan/puan.

3.    Sehubungan itu, jabatan-jabatan negeri hendaklah memanjangkan pemberitahuan buletin ini kepada pejabat-pejabat daerah dalam kawalan masing-masing.  Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.

JANM, Negeri Melaka
23 April 2015

No. Tel : 06-289 5000
No. Fax : 06-234 5201
Email : pneg_mlk@anm.gov.my / helpdesk.mlk@anm.gov.my