Category Archives: Gaji

PEMBAYARAN BANTUAN KHAS KEWANGAN TAHUN 2014 BAGI INDIVIDU LANTIKAN CONTRACT FOR SERVICE

Kepada Semua Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) dan Pusat Pembayar (PP) Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

 Sila rujuk surat jabatan ini ANM/MEL(G)/MEL51 Jld. 56(45) bertarikh 17 Julai 2014 mengenai perkara di atas.

 Sehubungan itu, jabatan-jabatan negeri hendaklah memanjangkan pemberitahuan buletin ini kepada pejabat-pejabat daerah dalam kawalan masing-masing.  Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih. 

Surat – ANM/MEL(G)/MEL51 Jld. 56(45) 

Surat MOF

MAKLUMAN AUTOMATIK LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI (LHDN) : MAKLUMAN AWAL PENGELUARAN ARAHAN POTONGAN GAJI (CP38)

Kepada Semua Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) dan Pusat Pembayar Yang Diberi Khidmat Oleh JANM Negeri Melaka.

2.    Sila rujuk surat jabatan ini ANM/MEL(G)/MEL51 Jld. 56(41) bertarikh 16 Julai 2014 mengenai perkara di atas.

3.    Sehubungan itu, jabatan-jabatan negeri hendaklah memanjangkan pemberitahuan buletin ini kepada pejabat-pejabat daerah dalam kawalan masing-masing.  Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.

Surat ANM/MEL(G)/MEL51 Jld. 56(41)

PINDAAN TERHADAP PENGURANGAN IMBUHAN TETAP KERAIAN BAGI PEGAWAI KANAN KERAJAAN

Kepada Semua Pegawai Pengawal, PTJ dan Pusat Pembayar Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

2.    Sila rujuk surat jabatan ini ANM/MEL(G)/MEL51 Jld.56(29) bertarikh 2 Julai 2014 mengenai perkara di atas.

3.    Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.

YURAN AHLI UNTUK BADAN KEBAJIKAN PERKHIDMATAN PERAKAUNAN (BERKAT)

Kepada Semua Pegawai Pengawal, PTJ dan Pusat Pembayar Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

2.    Sila rujuk surat jabatan ini ANM/MEL(G)/MEL51 Jld.56(24) bertarikh 26 Jun 2014 mengenai perkara di atas.

3.    Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.

ARAHAN OPERASI 5/2014 : PERTUKARAN NOMBOR AKAUN BANK MUAMALAT MALAYSIA BERHAD (BMMB)

 Kepada Semua Pegawai Pengawal, PTJ dan Pusat Pembayar Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

2.    Sila rujuk surat jabatan ini ANM(T)MEL 03 68 Jld. 1(6) bertarikh 9 Mei 2014 mengenai perkara di atas.

3.    Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.