Category Archives: Gaji

TARIKH PEMBAYARAN GAJI DAN PERATURAN PENYERAHAN BORANG PERUBAHAN GAJI SG20 BAGI TAHUN 2015

Semua PTJ dan Pusat Pembayar Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka

Sila rujuk surat jabatan ini ANM/MEL(G)MEL 51 Jld. 57(64) bertarikh 16 Disember 2014 mengenai perkara di atas.

2.    Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.

Slaid-slaid Taklimat Penutupan Akaun Tahun 2014

Bersama-sama ini disertakan slaid-slaid Taklimat Penutupan Akaun Tahun 2014 yang diadakan pada 15.12.2014 untuk perhatian tuan/puan selanjutnya.

1. Taklimat Seksyen Pemantauan

2. Taklimat ePerolehan

3. Taklimat Seksyen Operasi

4. Taklimat Penutupan Akaun Tahun 2014

Sekian, terima kasih.

PEMBAYARAN BANTUAN KHAS KEWANGAN TAHUN 2014 BAGI INDIVIDU LANTIKAN CONTRACT FOR SERVICE

Kepada Semua Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) dan Pusat Pembayar (PP) Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

 Sila rujuk surat jabatan ini ANM/MEL(G)/MEL51 Jld. 56(45) bertarikh 17 Julai 2014 mengenai perkara di atas.

 Sehubungan itu, jabatan-jabatan negeri hendaklah memanjangkan pemberitahuan buletin ini kepada pejabat-pejabat daerah dalam kawalan masing-masing.  Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih. 

Surat – ANM/MEL(G)/MEL51 Jld. 56(45) 

Surat MOF

MAKLUMAN AUTOMATIK LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI (LHDN) : MAKLUMAN AWAL PENGELUARAN ARAHAN POTONGAN GAJI (CP38)

Kepada Semua Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) dan Pusat Pembayar Yang Diberi Khidmat Oleh JANM Negeri Melaka.

2.    Sila rujuk surat jabatan ini ANM/MEL(G)/MEL51 Jld. 56(41) bertarikh 16 Julai 2014 mengenai perkara di atas.

3.    Sehubungan itu, jabatan-jabatan negeri hendaklah memanjangkan pemberitahuan buletin ini kepada pejabat-pejabat daerah dalam kawalan masing-masing.  Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.

Surat ANM/MEL(G)/MEL51 Jld. 56(41)

PINDAAN TERHADAP PENGURANGAN IMBUHAN TETAP KERAIAN BAGI PEGAWAI KANAN KERAJAAN

Kepada Semua Pegawai Pengawal, PTJ dan Pusat Pembayar Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

2.    Sila rujuk surat jabatan ini ANM/MEL(G)/MEL51 Jld.56(29) bertarikh 2 Julai 2014 mengenai perkara di atas.

3.    Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.