PENUTUPAN SERVER ESPKB & ETERIMAAN

Kepada Semua Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

2.    Dimaklumkan bahawa server eSPKB & eTerimaan akan ditutup pada 07/11/2014 (Jumaat) mulai jam 5.30 petang dan akan dibuka semula pada 10/11/2014 (Isnin) mulai jam 8.00 pagi.  Ini disebabkan terdapat kerja-kerja penyelenggaraan genset di jabatan ini.

3.    Sehubungan itu, jabatan-jabatan negeri hendaklah memanjangkan pemberitahuan ini kepada pejabat-pejabat daerah dalam kawalan masing-masing.  Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.

PENGECUALIAN KEPADA PROSEDUR PERMOHONAN KELULUSAN BAYARAN GAJI SECARA BAUCAR BERASINGAN

Kepada Semua Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) dan Pusat Pembayar (PP) Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

2.    Sila rujuk surat jabatan ini ANM/MEL(G)51/JLD 57(34) bertarikh 31 Oktober 2014 mengenai perkara di atas.

3.    Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.

NOTA LATIHAN 1GFMAS MODUL FINANCIAL CONTROLLING (FICO)

Kepada Semua Pusat Tanggungjawab (PTJ) Yang terlibat dalam Latihan 1GFMAS Modul FICO JANM Melaka

2.    Bersama-sama ini disertakan tentatif dan nota latihan bagi Modul FICO  yang akan digunakan sepanjang sesi latihan. Mohon kerjasama tuan/puan untuk mencetak kesemua nota ini sebagai rujukan semasa sesi latihan dijalankan.

3.    Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.

NOTA LATIHAN MODUL FICO

TENTATIF DAN NOTA LATIHAN 1GFMAS MATERIAL MANAGEMENT (MM)

Kepada Semua Pusat Tanggungjawab (PTJ) Yang terlibat dalam Latihan 1GFMAS Modul MM JANM Melaka

2.    Bersama-sama ini disertakan tentatif dan nota latihan bagi Modul MM yang akan digunakan sepanjang sesi latihan. Mohon kerjasama tuan/puan untuk mencetak kesemua nota ini sebagai rujukan semasa sesi latihan dijalankan.

3.    Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.

TENTATIF DAN NOTA MODUL MM

PEMBERITAHUAN TARIKH PENGHANTARAN PENYATA PENYESUAIAN VOT, HASIL DAN AMANAH BULAN OGOS 2014

Kepada Semua Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

2.    Sila rujuk surat yang dikepilkan mengenai perkara di atas untuk tindakan tuan/puan selanjutnya.

3.    Sehubungan itu, jabatan-jabatan negeri hendaklah memanjangkan pemberitahuan buletin ini kepada pejabat-pejabat daerah dalam kawalan masing-masing.   Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.

Surat – ANM(A)MEL/52 JLD 14(77)