EKSTRAK MAKLUMAT PENGWUJUDAN DATA INDUK

Bersama-sama ini dikemukakan Maklumat Pengwujudan Data Induk bagi 1 hingga 28 Februari  2014.

Sekian, terima kasih

b/p: Bahagian Perkhidmatan Operasi Pusat dan Agensi (BPOPA)

 

 

KURSUS PENGURUSAN PEROLEHAN KERAJAAN BAGI ZON SELATAN PADA 22 HINGGA 23 APRIL 2014

Kepada Semua Pegawai Pengawal, PTJ dan Pusat Pembayar Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

2.    Sila rujuk surat jabatan ini ANM(T)MEL/02/48 Jld. 2(27) bertarikh 10 Mac 2014 mengenai perkara di atas.

3.    Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.

SENARAI ELAUN DAN KEMUDAHAN YANG DIKECUALIKAN CUKAI

Kepada Semua Pegawai Pengawal, PTJ dan Pusat Pembayar Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

2.    Sila rujuk surat jabatan ini ANM/MEL(G) MEL51 Jld.54(26) bertarikh 24 Februari 2014 dan Lampiran yang disertakan mengenai perkara di atas.

3.    Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.

 

PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN MAKLUMAT EMEL BAGI PROSES MEMBAIKPULIH SISTEM WPUA AIR ASIA BERHAD

Kepada Semua PTJ dan Pusat Pembayar Yang Diberi Khidmat Oleh JANM Negeri Melaka

Sila rujuk surat Jabatan ini rujukan ANM/MEL(S)/01/40 Jld.5 (13) bertarikh 21 Januari 2014 mengenai perkara di atas.

2.        Adalah dimaklumkan sehingga kini masih terdapat Pusat Tanggungjawab (seperti di Lampiran 1) yang masih lagi tidak melengkapkan Lampiran A yang disertakan di dalam surat tersebut. Sehubungan itu, kerjasama YBhg. Datuk/Dato’/DatinlTuan/Puan adalah dipohon untuk melengkapkan maklumat yang diperlukan seperti di Lampiran A dan difaks ke talian 06-2345207 / 06-2345201 sebelum atau pada 28 Februari 2014 (Jumaat) jam 12.00 tengahari.

3.       Kerjasama daripada pihak Tuan/Puan amatlah diharapkan bagi memastikan proses pembayaran pukal berjalan dengan lancar

PENUKARAN ALAMAT DAN EMEL BAHAGIAN KEWANGAN WARAN PERJALANAN UDARA AWAM (WPUA) AIRASIA BERHAD

Kepada Semua Pegawai Pengawal, PTJ dan Pusat Pembayar Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

2.    Sila rujuk surat jabatan ini ANM MEL(S) 01 40 Jld. 5(20) bertarikh 24 Februari 2014 mengenai perkara di atas.

3.    Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.