PEMBERITAHUAN TARIKH PENGHANTARAN PENYATA PENYESUAIAN VOT, HASIL, DAN AMANAH BULAN MEI 2014.

Kepada Semua Pegawai Pengawal, PTJ dan Pusat Pembayar Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

2.    Sila rujuk surat jabatan ini ANM(A)MEL 52 Jld. 14(63) bertarikh 3 Jun 2014 mengenai perkara di atas.

3.    Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.

ARAHAN OPERASI BIL 6/2014: SENARAI SEMAK PERMOHONAN BAYARAN BALIK HASIL

Kepada Semua Pegawai Pengawal, PTJ dan Pusat Pembayar Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

2.    Sila rujuk surat jabatan ini ANM(T)MEL/03/68 Jld. 1(7) bertarikh 2 Jun 2014 mengenai perkara di atas.

3.    Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.

KURSUS PERAKAUNAN AMANAH, DEPOSIT DAN PANJAR BAGI ZON SELATAN PADA 23 – 26 JUN 2014

Kepada Semua Pegawai Pengawal, PTJ dan Pusat Pembayar Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

2.    Sila rujuk surat jabatan ini ANM(T)MEL/02/48 Jld. 2(55) bertarikh 28 Mei 2014 mengenai perkara di atas.

3.    Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.

ARAHAN OPERASI 5/2014 : PERTUKARAN NOMBOR AKAUN BANK MUAMALAT MALAYSIA BERHAD (BMMB)

 Kepada Semua Pegawai Pengawal, PTJ dan Pusat Pembayar Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

2.    Sila rujuk surat jabatan ini ANM(T)MEL 03 68 Jld. 1(6) bertarikh 9 Mei 2014 mengenai perkara di atas.

3.    Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.

ARAHAN OPERASI 4/2014 : SENARAI KOD SKIM PERKHIDMATAN DI DALAM SISTEM GAJI BERKOMPUTER JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA (JANM).

Kepada Semua Pegawai Pengawal, PTJ dan Pusat Pembayar Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

2.    Sila rujuk surat jabatan ini ANM(T)MEL 03 68 Jld. 1(5) bertarikh 9 Mei 2014 mengenai perkara di atas.

3.    Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.