ADUAN MENGENAI MASALAH UNTUK MENGAKSES PENYATA GAJI

Kepada Semua Pegawai Pengawal, PTJ dan Pusat Pembayar Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

2.    Sila rujuk surat jabatan ini ANM/MEL(G)/MEL 51 Jld. 55(11) bertarikh 12Mac 2014 mengenai perkara di atas.

3.    Sehubungan itu, jabatan-jabatan negeri hendaklah memanjangkan pemberitahuan buletin ini kepada pejabat-pejabat daerah dalam kawalan masing-masing.   Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih. 

PROMOSI TAMBANG KHAS KAKITANGAN KERAJAAN BAGI KELAS F, C DAN B

RUJ: ANM/EG/504 JLD 11(12)

Sukacita dimaklumkan bahawa seiring dengan langkah penjimatan yang diperkenalkan oleh Kerajaan, Syarikat Penerbangan Malaysia Airlines (MAS) telah mengeluarkan tambang Promosi Tambang Khas Kakitangan Kerajaan bagi kelas F, C dan B untuk tempoh jualan 1 Februari 2014 – 31 Julai 2014.

Harga promosi ini tidak dibenarkan untuk ‘opendated’ tarikh perjalanan, di mana semasa membuat tempahan penumpang perlu menyatakan tarikh perjalanan pergi/balik. Walau bagaimanapun pertukaran tarikh selepas tiket dikeluarkan tidak akan dikenakan sebarang caj tambahan.

Senarai harga tambang seperti di Lampiran A.

Untuk sebarang pertanyaan atau keterangan lanjut, sila berhubung dengan pegawai MAS berikut:

1.
Nama: Puan Faridah Tameran
Tel. No: 03-88886331
Fax. No: 03-88886323
Emel: faridah.tameran@malaysiaairlines.com

2.
Nama: Puan Asmiza Ahmad
Tel. No: 03-88886329
Fax. No: 03-88886323
Emel: asmiza.ahmad@malaysiaairlines.com

3.
Nama: Cik Nor Farida Mohammed Aziddin
Tel. No: 03-88903702
Fax. No: 03-88886323
Emel: norfarida.mohammedaziddin@malaysiaairlines.com

Sekian, terima kasih

Helpdesk PPPA
10 Mac 2014

EKSTRAK MAKLUMAT PENGWUJUDAN DATA INDUK

Bersama-sama ini dikemukakan Maklumat Pengwujudan Data Induk bagi 1 hingga 28 Februari  2014.

Sekian, terima kasih

b/p: Bahagian Perkhidmatan Operasi Pusat dan Agensi (BPOPA)

 

 

KURSUS PENGURUSAN PEROLEHAN KERAJAAN BAGI ZON SELATAN PADA 22 HINGGA 23 APRIL 2014

Kepada Semua Pegawai Pengawal, PTJ dan Pusat Pembayar Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

2.    Sila rujuk surat jabatan ini ANM(T)MEL/02/48 Jld. 2(27) bertarikh 10 Mac 2014 mengenai perkara di atas.

3.    Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.

SENARAI ELAUN DAN KEMUDAHAN YANG DIKECUALIKAN CUKAI

Kepada Semua Pegawai Pengawal, PTJ dan Pusat Pembayar Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

2.    Sila rujuk surat jabatan ini ANM/MEL(G) MEL51 Jld.54(26) bertarikh 24 Februari 2014 dan Lampiran yang disertakan mengenai perkara di atas.

3.    Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.