PINDAAN TERHADAP PENGURANGAN IMBUHAN TETAP KERAIAN BAGI PEGAWAI KANAN KERAJAAN

Kepada Semua Pegawai Pengawal, PTJ dan Pusat Pembayar Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

2.    Sila rujuk surat jabatan ini ANM/MEL(G)/MEL51 Jld.56(29) bertarikh 2 Julai 2014 mengenai perkara di atas.

3.    Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.

PEMBERITAHUAN PENEMPATAN PENGARAH BARU JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA, NEGERI MELAKA

Kepada Semua Pegawai Pengawal, PTJ dan Pusat Pembayar Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

2.    Sila rujuk surat jabatan ini ANM/(T)MEL(G)/MEL/01/09 Jld.8( ) bertarikh 23 Jun 2014 mengenai perkara di atas.

3.    Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.

YURAN AHLI UNTUK BADAN KEBAJIKAN PERKHIDMATAN PERAKAUNAN (BERKAT)

Kepada Semua Pegawai Pengawal, PTJ dan Pusat Pembayar Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

2.    Sila rujuk surat jabatan ini ANM/MEL(G)/MEL51 Jld.56(24) bertarikh 26 Jun 2014 mengenai perkara di atas.

3.    Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.

PEMBERITAHUAN TARIKH PENGHANTARAN PENYATA PENYESUAIAN VOT, HASIL, DAN AMANAH BULAN MEI 2014.

Kepada Semua Pegawai Pengawal, PTJ dan Pusat Pembayar Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

2.    Sila rujuk surat jabatan ini ANM(A)MEL 52 Jld. 14(63) bertarikh 3 Jun 2014 mengenai perkara di atas.

3.    Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.

ARAHAN OPERASI BIL 6/2014: SENARAI SEMAK PERMOHONAN BAYARAN BALIK HASIL

Kepada Semua Pegawai Pengawal, PTJ dan Pusat Pembayar Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

2.    Sila rujuk surat jabatan ini ANM(T)MEL/03/68 Jld. 1(7) bertarikh 2 Jun 2014 mengenai perkara di atas.

3.    Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.