MAKLUMAN AUTOMATIK LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI (LHDN) : MAKLUMAN AWAL PENGELUARAN ARAHAN POTONGAN GAJI (CP38)

Kepada Semua Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) dan Pusat Pembayar Yang Diberi Khidmat Oleh JANM Negeri Melaka.

2.    Sila rujuk surat jabatan ini ANM/MEL(G)/MEL51 Jld. 56(41) bertarikh 16 Julai 2014 mengenai perkara di atas.

3.    Sehubungan itu, jabatan-jabatan negeri hendaklah memanjangkan pemberitahuan buletin ini kepada pejabat-pejabat daerah dalam kawalan masing-masing.  Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.

Surat ANM/MEL(G)/MEL51 Jld. 56(41)

PENGUMPULAN MAKLUMAT PEGAWAI PERAKAUNAN DI BAWAH PERKHIDMATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA DI PUSAT TANGGUNGJAWAB

Kepada Semua Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) Yang Diberi Khidmat Oleh JANM Negeri Melaka.

2.    Sila rujuk surat jabatan ini ANM(T)MEL/04/22 Jld. 4(1) bertarikh 16 Julai 2014 mengenai perkara di atas. 

3.    Sehubungan itu, jabatan-jabatan negeri hendaklah memanjangkan pemberitahuan buletin ini kepada pejabat-pejabat daerah dalam kawalan masing-masing.  Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.

PENUTUPAN SERVER eSPKB & eTERIMAAN

Kepada Semua PTJ, Pusat Terimaan dan Pusat Pembayar Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

Adalah dimaklumkan bahawa server eSPKB dan eTerimaan akan ditutup pada 25/07/2014 (Jumaat) mulai jam 12.00 tengahari dan akan dibuka semula pada 30/07/2014 (Rabu) mulai jam 8.00 pagi sempena cuti perayaan Hari Raya Aidil Fitri.

2.      Semua PTJ dan Pusat Terimaan hendaklah mengambil maklum terhadap perkara-perkara berikut bagi memastikan operasi perakaunan di PTJ & Pusat Terimaan berjalan dengan lancar iaitu :-

i) Sebarang pemprosesan Baucar Bayaran & Penyata Pemungut (PP) pada tarikh 25/07/2014 (Jumaat) hendaklah dibuat dengan segera oleh PTJ & Pusat Terimaan sebelum server ditutup pada jam 12.00 tengahari.

ii) Bagi pungutan yang telah dibankkan tetapi tidak sempat diperakaunkan pada tarikh 25/07/2014 (Jumaat), Perakuan II hendaklah dibuat pada 30/07/2014 (Rabu).

iii) PP manual boleh dibuat sekiranya PP eSPKB/eTerimaan tidak sempat dibuat pada 25/07/2014 (Jumaat) dan hendaklah dikemaskini ke dalam sistem pada 30/07/2014 (Rabu).

3. Sehubungan itu, jabatan-jabatan negeri hendaklah memanjangkan pemberitahuan buletin ini kepada pejabat-pejabat daerah dalam kawalan masing-masing.  Makluman ini juga dipaparkan di Portal JANM Melaka, http://portalpp.anm.gov.my/melaka
Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.

JANM, Negeri Melaka
16 Julai 2014
No. Tel : 06-289 5000
No. Fax : 06-234 5201
Email : pneg_mlk@anm.gov.my / helpdesk.mlk@anm.gov.my

PEMBAYARAN BANTUAN KHAS KEWANGAN (BKK) TAHUN 2014

Kepada Semua Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) dan Ketua Pusat Pembayar (PP) Yang Diberi Khidmat Oleh JANM Negeri Melaka.

2.    Sila rujuk surat jabatan ini ANM/MEL(G)/MEL51 Jld. 56(33) bertarikh 8 Julai 2014 mengenai perkara di atas.

Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.

BULETIN – BKK TAHUN 2014.pdf

PP 032014- BKK TAHUN 2014.pdf

SPANM 022014 – BKK TAHUN 2014.pdf

ARAHAN OPERASI BIL 7/2014: PENGUMPULAN MAKLUMAT EXPERT USER TRAINER (EUT) 1 GFMAS DI PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)

Kepada Semua Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

Sila rujuk surat jabatan ini ANM(T)MEL/03/68(10) bertarikh 8 Julai 2014 mengenai perkara di atas.  Untuk makluman  tarikh tutup pengesahan maklumat adalah sebelum/pada 22 Julai 2014 (Selasa).

Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.

Surat ANM(T)MEL/03/68(10)