BULETIN UNTUK PTJ KEM. PERTAHANAN SAHAJA! PENGUMPULAN MAKLUMAT PENGGUNA BAGI TUJUAN PENGAGIHAN KOMPUTER DAN PENCETAK 1GFMAS KEPADA PTJ KEMENTERIAN PERTAHANAN

Kepada Semua Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) & Pusat Terimaan Di Bawah Kementerian Pertahanan Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

2.    Sila rujuk lampiran yang dikepilkan mengenai perkara di atas untuk tindakan tuan/puan selanjutnya.

3.    Sehubungan itu, jabatan-jabatan negeri hendaklah memanjangkan pemberitahuan buletin ini kepada pejabat-pejabat daerah dalam kawalan masing-masing.   Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.

Kandungan Buletin eSPKB Mindef.pdf
Template Pemilik Komputer 1GFMAS.pdf

PERJUMPAAN DENGAN PEGAWAI PERAKAUNAN DI BAWAH PERKHIDMATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA

Kepada Semua Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

Dengan segala hormatnya saya diarah merujuk kepada perkara di atas.

2.   Adalah dimaklumkan bahawa satu Perjumpaan dengan Pegawai Perakaunan di bawah Perkhidmatanan Akauntan Negara Malaysia akan diadakan seperti berikut:

Tarikh         : 15 Ogos 2014 (Jumaat)

Masa            : 8.00 pagi – 12.00 tengahari

Tempat       : Jabatan Akauntan Negara Malaysia, Negeri Melaka

                      Aras 5, Menara Persekutuan, Ayer Keroh, Melaka

Aturcara dan Senarai Jemputan  : Sila rujuk buletin eSPKB, ANM (T)MEL/03/53 Jld. 8(45) bertarikh 7 Ogos 2014.

3.     Tuan/Puan adalah dipohon untuk mengembalikan Borang Pengesahan Kehadiran yang disertakan seperti di buletin eSPKB selewat-lewatnya pada 8 Ogos 2014 (Jumaat)

4.    Sehubungan itu, jabatan-jabatan negeri hendaklah memanjangkan pemberitahuan buletin ini kepada pejabat-pejabat daerah dalam kawalan masing-masing.  Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.

Sekian.

SALAM LEBARAN 2014

ARAHAN OPERASI 9/2014 : PANDUAN PERMOHONAN BARU BAGI CAPAIAN eSPKB BERDASARKAN ARAHAN PERBENDAHARAAN (AP) 101

Kepada Semua Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

Sila rujuk surat jabatan ini ANM(T)MEL/03/68(12) bertarikh 24 Julai 2014 mengenai perkara di atas.

Sehubungan itu, jabatan-jabatan negeri hendaklah memanjangkan pemberitahuan buletin ini kepada pejabat-pejabat daerah dalam kawalan masing-masing.  Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.

 

PEMBERITAHUAN WAKTU OPERASI DAN TALIAN KHIDMAT PELANGGAN WARAN PERJALANAN UDARA AWAM (WPUA) AIR ASIA BERHAD

Kepada Semua Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

Dimaklumkan bahawa waktu operasi dan talian Khidmat Pelanggan WPUA Air Asia Berhad telah berubah seperti berikut:-

       Talian Khidmat Pelanggan
       No. Telefon  :  03-87754680
       No. Faks  :  03-87751796
       E-mel  :  maa_clientsupport@airasia.com   

       Waktu Operasi  :
       8.00 pagi hingga 8.00 malam  /  Isnin hingga Ahad (termasuk cuti umum)

Sebarang pertanyaan boleh dikemukakan melalui talian di atas.

Sekian, terima kasih.