PEMBAYARAN BANTUAN KHAS KEWANGAN (BKK) TAHUN 2014

Kepada Semua Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) dan Ketua Pusat Pembayar (PP) Yang Diberi Khidmat Oleh JANM Negeri Melaka.

2.    Sila rujuk surat jabatan ini ANM/MEL(G)/MEL51 Jld. 56(33) bertarikh 8 Julai 2014 mengenai perkara di atas.

Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.

BULETIN – BKK TAHUN 2014.pdf

PP 032014- BKK TAHUN 2014.pdf

SPANM 022014 – BKK TAHUN 2014.pdf

ARAHAN OPERASI BIL 7/2014: PENGUMPULAN MAKLUMAT EXPERT USER TRAINER (EUT) 1 GFMAS DI PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)

Kepada Semua Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

Sila rujuk surat jabatan ini ANM(T)MEL/03/68(10) bertarikh 8 Julai 2014 mengenai perkara di atas.  Untuk makluman  tarikh tutup pengesahan maklumat adalah sebelum/pada 22 Julai 2014 (Selasa).

Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.

Surat ANM(T)MEL/03/68(10)

PINDAAN TERHADAP PENGURANGAN IMBUHAN TETAP KERAIAN BAGI PEGAWAI KANAN KERAJAAN

Kepada Semua Pegawai Pengawal, PTJ dan Pusat Pembayar Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

2.    Sila rujuk surat jabatan ini ANM/MEL(G)/MEL51 Jld.56(29) bertarikh 2 Julai 2014 mengenai perkara di atas.

3.    Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.

PEMBERITAHUAN PENEMPATAN PENGARAH BARU JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA, NEGERI MELAKA

Kepada Semua Pegawai Pengawal, PTJ dan Pusat Pembayar Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

2.    Sila rujuk surat jabatan ini ANM/(T)MEL(G)/MEL/01/09 Jld.8( ) bertarikh 23 Jun 2014 mengenai perkara di atas.

3.    Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.

YURAN AHLI UNTUK BADAN KEBAJIKAN PERKHIDMATAN PERAKAUNAN (BERKAT)

Kepada Semua Pegawai Pengawal, PTJ dan Pusat Pembayar Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

2.    Sila rujuk surat jabatan ini ANM/MEL(G)/MEL51 Jld.56(24) bertarikh 26 Jun 2014 mengenai perkara di atas.

3.    Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.