ARAHAN OPERASI 9/2014 : PANDUAN PERMOHONAN BARU BAGI CAPAIAN eSPKB BERDASARKAN ARAHAN PERBENDAHARAAN (AP) 101

Kepada Semua Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

Sila rujuk surat jabatan ini ANM(T)MEL/03/68(12) bertarikh 24 Julai 2014 mengenai perkara di atas.

Sehubungan itu, jabatan-jabatan negeri hendaklah memanjangkan pemberitahuan buletin ini kepada pejabat-pejabat daerah dalam kawalan masing-masing.  Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.

 

PEMBERITAHUAN WAKTU OPERASI DAN TALIAN KHIDMAT PELANGGAN WARAN PERJALANAN UDARA AWAM (WPUA) AIR ASIA BERHAD

Kepada Semua Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

Dimaklumkan bahawa waktu operasi dan talian Khidmat Pelanggan WPUA Air Asia Berhad telah berubah seperti berikut:-

       Talian Khidmat Pelanggan
       No. Telefon  :  03-87754680
       No. Faks  :  03-87751796
       E-mel  :  maa_clientsupport@airasia.com   

       Waktu Operasi  :
       8.00 pagi hingga 8.00 malam  /  Isnin hingga Ahad (termasuk cuti umum)

Sebarang pertanyaan boleh dikemukakan melalui talian di atas.

Sekian, terima kasih.

ARAHAN OPERASI 8/2014 : PERMOHONAN SIJIL DIGITAL TOKEN PROJEK 1GFMAS DI PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)

Kepada Semua Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) dan Pusat Pembayar (PP) Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

2.    Sila rujuk surat jabatan ini ANM(T)MEL/03/68(11) bertarikh 17 Julai 2014 mengenai perkara di atas.

3.    Sehubungan itu, jabatan-jabatan negeri hendaklah memanjangkan pemberitahuan buletin ini kepada pejabat-pejabat daerah dalam kawalan masing-masing.   Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.

PEMBAYARAN BANTUAN KHAS KEWANGAN TAHUN 2014 BAGI INDIVIDU LANTIKAN CONTRACT FOR SERVICE

Kepada Semua Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) dan Pusat Pembayar (PP) Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

 Sila rujuk surat jabatan ini ANM/MEL(G)/MEL51 Jld. 56(45) bertarikh 17 Julai 2014 mengenai perkara di atas.

 Sehubungan itu, jabatan-jabatan negeri hendaklah memanjangkan pemberitahuan buletin ini kepada pejabat-pejabat daerah dalam kawalan masing-masing.  Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih. 

Surat – ANM/MEL(G)/MEL51 Jld. 56(45) 

Surat MOF

MAKLUMAN AUTOMATIK LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI (LHDN) : MAKLUMAN AWAL PENGELUARAN ARAHAN POTONGAN GAJI (CP38)

Kepada Semua Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) dan Pusat Pembayar Yang Diberi Khidmat Oleh JANM Negeri Melaka.

2.    Sila rujuk surat jabatan ini ANM/MEL(G)/MEL51 Jld. 56(41) bertarikh 16 Julai 2014 mengenai perkara di atas.

3.    Sehubungan itu, jabatan-jabatan negeri hendaklah memanjangkan pemberitahuan buletin ini kepada pejabat-pejabat daerah dalam kawalan masing-masing.  Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.

Surat ANM/MEL(G)/MEL51 Jld. 56(41)