NOTA LATIHAN 1GFMAS MODUL FINANCIAL CONTROLLING (FICO)

Kepada Semua Pusat Tanggungjawab (PTJ) Yang terlibat dalam Latihan 1GFMAS Modul FICO JANM Melaka

2.    Bersama-sama ini disertakan tentatif dan nota latihan bagi Modul FICO  yang akan digunakan sepanjang sesi latihan. Mohon kerjasama tuan/puan untuk mencetak kesemua nota ini sebagai rujukan semasa sesi latihan dijalankan.

3.    Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.

NOTA LATIHAN MODUL FICO

TENTATIF DAN NOTA LATIHAN 1GFMAS MATERIAL MANAGEMENT (MM)

Kepada Semua Pusat Tanggungjawab (PTJ) Yang terlibat dalam Latihan 1GFMAS Modul MM JANM Melaka

2.    Bersama-sama ini disertakan tentatif dan nota latihan bagi Modul MM yang akan digunakan sepanjang sesi latihan. Mohon kerjasama tuan/puan untuk mencetak kesemua nota ini sebagai rujukan semasa sesi latihan dijalankan.

3.    Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.

TENTATIF DAN NOTA MODUL MM

PEMBERITAHUAN TARIKH PENGHANTARAN PENYATA PENYESUAIAN VOT, HASIL DAN AMANAH BULAN OGOS 2014

Kepada Semua Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

2.    Sila rujuk surat yang dikepilkan mengenai perkara di atas untuk tindakan tuan/puan selanjutnya.

3.    Sehubungan itu, jabatan-jabatan negeri hendaklah memanjangkan pemberitahuan buletin ini kepada pejabat-pejabat daerah dalam kawalan masing-masing.   Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.

Surat – ANM(A)MEL/52 JLD 14(77)

BULETIN UNTUK PTJ KEM. PERTAHANAN SAHAJA! PENGUMPULAN MAKLUMAT PENGGUNA BAGI TUJUAN PENGAGIHAN KOMPUTER DAN PENCETAK 1GFMAS KEPADA PTJ KEMENTERIAN PERTAHANAN

Kepada Semua Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) & Pusat Terimaan Di Bawah Kementerian Pertahanan Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

2.    Sila rujuk lampiran yang dikepilkan mengenai perkara di atas untuk tindakan tuan/puan selanjutnya.

3.    Sehubungan itu, jabatan-jabatan negeri hendaklah memanjangkan pemberitahuan buletin ini kepada pejabat-pejabat daerah dalam kawalan masing-masing.   Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.

Kandungan Buletin eSPKB Mindef.pdf
Template Pemilik Komputer 1GFMAS.pdf

PERJUMPAAN DENGAN PEGAWAI PERAKAUNAN DI BAWAH PERKHIDMATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA

Kepada Semua Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) Yang Diberi Khidmat oleh JANM Negeri Melaka.

Dengan segala hormatnya saya diarah merujuk kepada perkara di atas.

2.   Adalah dimaklumkan bahawa satu Perjumpaan dengan Pegawai Perakaunan di bawah Perkhidmatanan Akauntan Negara Malaysia akan diadakan seperti berikut:

Tarikh         : 15 Ogos 2014 (Jumaat)

Masa            : 8.00 pagi – 12.00 tengahari

Tempat       : Jabatan Akauntan Negara Malaysia, Negeri Melaka

                      Aras 5, Menara Persekutuan, Ayer Keroh, Melaka

Aturcara dan Senarai Jemputan  : Sila rujuk buletin eSPKB, ANM (T)MEL/03/53 Jld. 8(45) bertarikh 7 Ogos 2014.

3.     Tuan/Puan adalah dipohon untuk mengembalikan Borang Pengesahan Kehadiran yang disertakan seperti di buletin eSPKB selewat-lewatnya pada 8 Ogos 2014 (Jumaat)

4.    Sehubungan itu, jabatan-jabatan negeri hendaklah memanjangkan pemberitahuan buletin ini kepada pejabat-pejabat daerah dalam kawalan masing-masing.  Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat dihargai dan diucapkan terima kasih.

Sekian.