PERUBAHAN KOD BANK BAGI BANK SIMPANAN NASIONAL-SPI

Dimaklumkan bahawa, mulai 3 Mei 2016 Kod swift bagi BANK SIMPANAN NASIONAL -SPI telah dipinda dari BSNA9999 ke BSNAMY21.

Perubahan kod bank ini telah di ALE ke semua Pejabat Perakaunan berkuatkuasa serta merta. Oleh yang demikian, mulai 3 Mei 2016 pengguna diminta untuk menggunakan kod bank yang baru bagi setiap transaksi Bank Simpanan Nasional – SPI. Antara yang terlibat adalah proses bayaran melalui Electronic Fund Transfer (EFT) bagi akaun Gaji EFT BSN dan juga semua pembayaran kepada Akaun Bank BSN (Islamic) seperti pembayaran APC, SSP, BSN dan lain-lain.

Unit Akaun
JANM Negeri Sarawak


PENGGUNAAN WARAN UDARA MANUAL DAN LPO MANUAL

Assalammualaikum dan salam sejahtera

Kepada semua PTJ

Tuan , puan
Untuk makluman disebabkan masalah system e-spkb, sekiranya PTJ memerlukan pengeluaran Pesanan Kerajaan ( LPO) yang segera PTJ dibenarkan menggunakan LPO manual dan waran udara manual sehingga hari Ahad 24 April sahaja.  Manakala untuk waran peruntukan yang diterima pada hari rabu 20 April 2016 sehingga 22 April 2016 , PTJ boleh menghantar waran peruntukan manual ke JANM untuk di kunci masuk sebelum pesanan kerajaan dikeluarkan,

sila cetak maklumat ini untuk dikepilkan bersama-sama dokumen manual . PTJ dinasihatkan untuk log in e-spkb sekiranya system telah boleh digunakan semula , tiada lagi dokumen manual diberikan..

klik disini untuk cetak


MASALAH SISTEM e-SPKB

Assalammualaikum dan selamat sejahtera.

Kepada semua PTJ.

Tuan/Puan, Untuk makluman, Server ESPKB di AG Kuching masih belum dapat berfungsi sepenuhnya. Oleh itu sistem ESPKB belum dapat di akses. Penggantian Power Supply dan Fiber Adapter Card sudah di ganti untuk DB ( Database ) Server tapi setelah di periksa secara teliti oleh En.Vincent (Vendor), mendapati Fiber adapter card dan Storage untuk Application Server mempunyai masalah yang sama. Disebabkan hardware/peralatan tidak mencukupi, penggantian peralatan akan di sambung semula hari ini, pada tengah hari atau petang Jumaat 22 April 2016.

Harap maaf di atas segala kesulitan yang berlaku dan masalah ini akan cuba ditangani/ diatasi secepat mungkin. Harap maklum.

Unit ICT JANM Negeri Sarawak.


KAJIAN KEBERKESANAN PERKHIDMATAN JANM NEGERI / CAWANGAN

 

KAJIAN KEBERKESANAN PERKHIDMATAN JANM NEGERI/ CAWANGAN

Dengan hormatnya  Buletin eSPKB pada 15 Mac 2016 berkaitan perkara ini adalah dirujuk.

2.     Setakat 30 Mac 2016, didapati masih terdapat  PTJ-PTJ di bawah seliaan JANM Negeri Sarawak yang belum mengisi kajian tersebut di atas.

3.    Kerjasama dan tindakan SEGERA semua PTJ, Pejabat Pemungut dan Pusat Gaji adalah dipohon untuk menjawab Kajian Keberkesanan ini. Kajian Keberkesanan Perkhidmatan  boleh dibuat melalui link seperti berikut:​

http://goo.gl/forms/eWLyP5FEOH

4.    Kajian ini bertujuan untuk mengetahui tahap keberkesanan perkhidmatan JANM Negeri/ Cawangan serta cadangan penambahbaikan yang bersesuaian dapat dilaksanakan bagi meningkatkan tahap perkhidmatan

5.   Kerjasama tuan/ puan amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

Seksyen Pengurusan

JANM Negeri Sarawak