Feb 10

Penutupan Peraku I dan II Baucar Jurnal

Adalah dimaklumkan, penutupan peraku I dan II baucar jurnal akan dilaksanakan mulai pada 10 Februari 2016 jam 5.30 petang sehingga 15 Februari 2016 jam 8.30 pagi. Baucar jurnal kod amanah pemberian khas yang tidak sempat diperakukan hendaklah dihapuskan. Ini adalah bagi tujuan kerja-kerja pengemaskinian jurnal pelarasan kod amanah tersebut di peringkat JANM Negeri Selangor.

Segala kesulitan yang timbul adalah sangat dikesali.

Sekian, terima kasih.

PENGARAH
JANM NEGERI SELANGOR

Feb 05

Peringatan Mesra : 10.02.2016 – Tarikh Akhir Jurnal Pelarasan Amanah Pemberian Khas

Adalah dimaklumkan, bahawa tarikh akhir penyediaan baucar jurnal tersebut selewat-lewatnya pada 10 Februari 2016 (Rabu) sebelum jam 5.30 petang. Selepas tarikh tersebut, JANM Selangor akan melaraskan semua baki amanah pemberian khas yang belum dijurnal oleh PTJ.

Kerjasama dan tindakan segera tuan dalam perkara ini amat dihargai.

Segala kesulitan yang timbul adalah sangat dikesai.

Sekian, terima kasih.

PENGARAH
JANM NEGERI SELANGOR

Feb 05

Pemberitahuan Tarikh Penghantaran Penyata Penyesuaian Vot, Hasil dan Amanah Bagi Bulan Akaun Kena Bayar Tahun 2015

Dimaklumkan bahawa eLaporan untuk penyediaan Penyata Penyesuaian bagi Bulan Akaun Kena Bayar (Bulan 13) Tahun 2015 boleh di akses di laman sesawang Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) Negeri Selangor mulai 04 Februari 2016  (Khamis)

Berdasarkan Arahan Perbendaharaan 143(b),  Semua Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) adalah diingatkan untuk menyesuaikan urus niaga laporan dan mengemukakan kepada JANM Negeri Selangor mengikut tempoh masa ditetapkan Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia berdasarkan :

  1. Surat Pekeliling ANM Bil.13 Tahun 2014 – Tatacara Perakaunan Terimaan;
  2. Surat Pekeliling Bil.15 Tahun 2014 – Tatacara Perakaunan Akaun Amanah; dan
  3. Surat Pekeliling Bil.17 Tahun 2014 – Tatacara Perakaunan Akaun Bayaran

Sila rujuk ANM(SEL)A.01/59.Jld.16(2) bertarikh  04 Februari 2016  di sini…

Feb 04

Pemberitahuan Tarikh Penghantaran Penyata Penyesuaian Vot, Hasil dan Amanah Bagi Bulan Januari 2016

Dimaklumkan bahawa eLaporan untuk penyediaan Penyata Penyesuaian bagi Bulan Januari 2016 boleh di akses di laman sesawang Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) Negeri Selangor mulai 02 Februari 2016  (Selasa)

Berdasarkan Arahan Perbendaharaan 143(b),  Semua Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) adalah diingatkan untuk menyesuaikan urus niaga laporan dan mengemukakan kepada JANM Negeri Selangor mengikut tempoh masa ditetapkan Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia berdasarkan :

  1. Surat Pekeliling ANM Bil.13 Tahun 2014 – Tatacara Perakaunan Terimaan;
  2. Surat Pekeliling Bil.15 Tahun 2014 – Tatacara Perakaunan Akaun Amanah; dan
  3. Surat Pekeliling Bil.17 Tahun 2014 – Tatacara Perakaunan Akaun Bayaran

Sila rujuk ANM(SEL)A.01/59.Jld.16(1) bertarikh  03 Februari 2016  di sini…

Jan 22

Peringatan Mesra : Pelarasan Kod Amanah Pemberian Khas Tahun 2015

Merujuk SPANM Bil.5/2015 para 2.8,  semua PTJ hendaklah mematuhi tarikh pelarasan kod amanah yang telah ditetapkan iaitu sebelum 31 Januari 2016.

Sila rujuk Laporan Terperinci Amanah (C350) bulan Disember 2015 sebagai dokumen sokongan.

Sekian, terima kasih.

Pengarah
JANM Negeri Selangor

Jan 22

Pindaan Maklumat PTJ Di Belakang Cek Terimaan

Untuk makluman, surat bertarikh 19 Januari 2016 adalah dipinda.  Bersama-sama ini disertakan surat berkaitan.

Jan 15

SEGERA – Pelantikan Expert End user (EEU) 1GFMAS

Untuk makluman tuan/puan Kerajaan telah memutuskan bahawa pelaksanaan Perakaunan Akaruan di peringkat Kerajaan Persekutuan mulai Januari 2017

Latiahn 1GFMAS secara hands on kepada EEU PTJ akan diadakan seperti berikut :

 

MODUL TENTATIF LATIHAN BIL.SIRI BIL. HARI / SIRI
HCM  29 Februari 2016 – 02 Jun 2016 13 4 Hari
FICO – MM 15 Ogos 2016 – 09 disember 2016 8 10 Hari

Penyertaan latihan ini dihadkan kepada dua(2) pegawai yang dilantik sebagai EEU PTJ yang akan menjalankan peranan seperti berikut :

  1. Bertanggungjawab ke atas urusan pembayaran gaji (HCM) dan selain pembayaran gaji serta terimaan (FICO_MM); dan
  2. Memberi latihan kepada end user (EU) PTJ

Sehubungan itu, pihak tuan/puan dipohon untuk mengemukakan nama pegawai yang dilantik sebagai EEU dengan menggunakan Borang Pelantikan EEU seperti di Lampiran A & B di dalam Surat ANM(SEL)T.01/113(64) bertarikh 13 Januari 2016 di sini….

dan dikembalikan kepada pihak Urus Setia selewat-lewatnya pada 21 Januari 2016 (Khamis) melalui email : narun@anm.gov.my / latari@anm.gov.my.

Sila hubungi pegawai berikut untuk pertanyaan selanjutnya;

Nama Pegawai                                                   No. Telefon

  1.  En. Narun Hafizi bin Mohd Nasir                                       03-55205299
  2. En. Latif bin Ari                                                                       03-55295288

 

Sekian, terima kasih

AZMAYANTI BT MOHD ASSA’AD   C.A.(AM)

Ketua Pen. Pengarah
b.p.Pengarah
JANM Negeri Selangor

Jan 11

Panduan Melengkapkan Sijil AP58(A)

Bersama-sama ini disertakan Panduan Melengkapkan Sijil AP58(A) Dengan Betul Oleh PTJ eSPKB/ PTJ Manual untuk makluman dan tindakan selanjutnya.

Jan 11

Tarikh Penyerahan Penyata Kewangan Akaun Amanah Dan Akaun Deposit – KPM Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2015

Disertakan Surat KPMSP.400-8/2/112(13) bertarikh 6 Januari 2016 berkaitan ;

Jan 06

Borang Mengemaskini Maklumat Peribadi Bagi Tahun Pengiraan PCB Mulai 2016

Selaras dengan pembentangan Baget 2016 oleh YAB Perdana Menteri Malaysia pada 23.102016,  bersama ini disertakan Borang Mengemaskini maklumat Peribadi Bagi Tujuan Pengiraan PCB Mulai Tahun 2016.

Selanjutnya… sila download ;

Sila kembalikan borang ini beserta SG20 pada tarikh penghantaran SG20 yang telah ditetapkan bagi bulan Februari 2016

Older posts «