Nov 17

Tarikh Akhir Penghantaran Kelulusan Di Bawah AP58)a)

ANM/EG/504/JLD12(42)

MAKLUMAN
KETUA-KETUA PUSAT TANGGUNGJAWAB
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

TARIKH AKHIR PENGHANTARAN PERMOHONAN KELULUSAN PEMBAYARAN DI BAWAH AP 58(a)

Berdasarkan keputusan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA) bil 4/2015 yang telah dipengerusikan oleh Y.Bhg. Dato’TKSU (PP), adalah dimaklumkan bahawa tarikh akhir penghantaran permohonan kelulusan pembayaran di bawah AP 58(a) adalah pada 15 NOVEMBER 2015. Mesyuarat juga memutuskan permohonan yang LEWAT DITERIMA TIDAK AKAN DIPROSES.

Maklumat lanjut mohon rujuk LAMPIRAN disertakan.

Sebarang pertanya mohon hubungi Bahagian Akaun, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Sekian, terima kasih.

Helpdesk PPPA
16 November 2015

Nov 13

1PP-PS1.1 : Tambahan Kod Pakej – 29142

Bersama-sama ini disertakan maklumat tambahan kod Objek untuk tindakan selanjutnya.

Sila muat turun Pekeliling berkaitan di Portal rasmi Kementerian Kewangan Malaysia

Sekian, terima kasih.

 
Pengarah
JANM Negeri Selangor

Nov 11

Arahan Menunaikan Rekupmen Panjar Di Akaun Transit JANM Negeri Selangor 105990037541

Selaras dengan Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia Bil. 17 Tahun 2014,  semua pemegangn panjar hendaklah mengemukakan cetakan eMaklum ke bank dalam tempoh tidak melebihi empat belas (14) hari daripada tarikh bank proses seperti cetakan eMaklum untuk menunaikan rekupmen panjar.

Arahan ini berkuatkuasa serta merta dari tarikh arahan ini dikeluarkan .

Baca selanjutnya  ANM(SEL)A01/43.Jld.17(64) bertarikh 06 November 2015 disini

Sebarang pertanyaan berkaitan perkara ini boleh diajukan kepada Puan Siti Sarlina Binti Saleh (03-5520 5322) dan Puan Rahana Binti Ahmad (03-5520 5504).

Nov 05

Pemberitahuan Tarikh Penghantaran Penyata Penyesuaian Vot, Hasil dan Amanah Bagi Bulan Oktober 2015

Dimaklumkan bahawa eLaporan untuk penyediaan Penyata Penyesuaian bagi Bulan Oktober 2015 boleh di akses di laman sesawang Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) Negeri Selangor mulai 03 November 2015 (Selasa)

Berdasarkan Arahan Perbendaharaan 143(b),  Semua Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) adalah diingatkan untuk menghantar Penyata Penyesuaian Vot, Hasil dan Amanah ke JANM Negeri Selangor selewat-lewatnya pada17 November 2015 (Selasa).

Sila rujuk ANM(SELA.01/59.Jld.15(62) bertarikh  03 November 2015 di sini…

Sep 30

MAKLUMAN PENTING : Permohonan Sijil Digital Token

MAKLUMAN  PENTING

Semua pengguna GPKI yang masih menggunakan kad pintar (bewarna ungu/biru) dikehendaki membuat permohonan baharu sijil digital token berkuatkuasa serta merta.

PERMOHONAN SIJIL DIGITAL TOKEN

Daftar Pengguna

– Authorised Personnel (AP) yang dilantik perlu mendaftarkan pengguna yang masih menggunakan kad pintar bagi membolehkan pengguna tersebut mendapat kod pengaktifan sebelum permohonan sijil digital token dapat dilakukan.

Pengesahan Dokumen

– Selepas pengguna menghantar permohonan, AP hendaklah melakukan pengesahan dokumen iaitu proses akhir bagi sesuatu permohonan.

Semak Status Permohonan

– Pengguna GPKI boleh menyemak status permohonan di portal GPKI -> https://gpki.mampu.gov.my

Pengesahan Penerimaan Token

Pengguna MESTI membuat pengesahan penerimaan token di portal GPKI agar sistem dapat menghantar notifikasi kelak apabila tarikh luput sijil digital hanya tinggal 30 hari,  15 hari dan 7 hari.  Notifikasi ini akan membantu tuan-puan pemegang sijil digital membuat permohonan pembaharuan sebelum tarikh luput.

IMPLIKASI SEKIRANYA MASIH MENGGUNAKAN KAD PINTAR

1.  Kad pintar tidak boleh mengakses aplikasi 1GFMAS dan eP Nextgen yang dijadualkan bermula pada 1 Januari 2016

2.  Web browser tidak soking penggunaan kad pintar kerana bit yang rendah.

Anda mempunyai sebarang kemusykilan

Kami sedia membantu

a.  Rujuk Soalan Lazim di menu bar portal GPKI, atau

b.  Email ke gpki.support@digicert.com.my ; atau

c. Hubungi kami di 03-89928888

 

Sekian, terima kasih

Pentadbir GPKI

Sep 14

Pembayaran Cukai Barang Dan Perkhidmatan (GST) Bagi Terimaan Secara e-Payment

ANM/SPP/M/5/2 Jld.4(19)

Perkara di atas adalah dirujuk.

Kementerian Kewangan telah memutuskan bahawa pelepasan GST seperti yang dinyatakan di Pekeliling Perbendaharaan PK1 perenggan 6(xiv)(m)(1) adalah tidak meliputi caj perkhidmatan yang dikenakan oleh bank / ejen kutipan Kerajaan bagi terimaan secara e-Payment.

Ini bermaksud,  Kerajaan / pelanggan hendaklah membayar GST yang dikenakan ke atas caj perkhidmatan bank/ ejen kutipan Kerajaan bagi terimaan secara e_Payment.

Sehubungan dengan itu,  Surat Jabatan ini ruj. ANM/SPP/M/5/2 Jld.4(11) bertarikh 8 Mei 2015 adalah dibatalkan.

Lihat surat  ANM/SPP/M/5/2.jLD.4(19) bertarikh 13 Ogos 2015 mengenainya disini

Sep 01

PERINGATAN MESRA : Pengumpulan Maklumat Pengguna & Peranan (Role) Fasa Terakhir Pelaksanaan 1GFMAS

Dengan hormatnya perkara di atas adalah di rujuk :

Kepada Pusat Tanggungjawab (PTJ) dibawah seliaan JANM Negeri Selangor yang masih belum menghantar maklumat pengguna dan peranan (role) Sistem 1GFMAS sila kemukakan maklumat sebelum atau pada 10 September 2015.

Sila layari URL http://portalpp.anm.gov.my/selangor/?page_id=3173  untuk mendapat format berkenaan

Borang yang telah lengkap sila email kepada  latari@anm.gov.my atau wee@anm.gov.my

Peringatan Mesra : Sila hantar semula borang jika terdapat perubahan senarai pengguna

Sila rujuk Surat 1GFMAS_PeringatanMesra bertarikh 27 Ogos, 2015 berkenaan.

KPP
JANM Negeri Selangor

Sep 01

Pemulangan Penyata Penyesuaian Hasil dan Vot PTJ

Adalah dimaklumkan bahawa Unit Akaun dalam proses untuk memulangkan semula Penyata Penyesuain Hasil dan Vot bagi tempoh Januari – Disember 2014 kepada PTJ-PTJ di bawah seliaan JANM Negeri Selangor,  Tempoh pemulangan adalah bermula 1 September hingga 21 September 2015 (21 hari)

Sila baca surat Arahan Pemulangan selanjutnya di sini…

Aug 25

Muat Turun User Mapping – PTJ Dibawah Seliaan JANM Negeri Selangor

Kepada Semua PTJ-PTJ sila muat turun Format Fail User Mapping yang berikut untuk dikemaskini bagi tujuan 1GFMAS :

Unit Pelaksanaan
JANM Negeri Selangor

Aug 20

Arahan Pelaksanaan Sistem UniCenter ServiceDesk

Merujuk kepada Surat berikut :

Bersama-sama ini disertakan yang berkaitan :

 

Older posts «