Aug 25

Muat Turun User Mapping – PTJ Dibawah Selaiaan JANM Negeri Selangor

Kepada Semua PTJ-PTJ sila muat turun Format Fail User Mapping yang berikut untuk dikemaskini bagi tujuan 1GFMAS :

Unit Pelaksanaan
JANM Negeri Selangor

Aug 20

Arahan Pelaksanaan Sistem UniCenter ServiceDesk

Merujuk kepada Surat berikut :

Bersama-sama ini disertakan yang berkaitan :

 

Aug 20

Makluman UnBlock Pin eSPKB

ANM/EG/504 JLD12(34)

MAKLUMAN UNBLOCK PIN eSPKB

Untuk makluman kontrak SCAN telah tamat pada 30 Jun 2015 dan tiada perlanjutan kontrak. Sehubungan dengan itu, sekiranya pengguna ingin mendapatkan PUK/SOPIN bagi urusan unblock Kad Pintar/TOKEN boleh emel kepada gpki_support@digicert.com.my dan nombor telefon Helpdesk Digicert yang boleh dihubungi 03-89928888 sehingga kepada tarikh yang dimaklumkan kemudian.

Sekian, terima kasih.

Helpdesk PPPA
17 Ogos 2015

Aug 20

Kelulusan Permohonan Pembayaran Di Bawah AP58(a) – PTJ KPM

Berikut adalah maklumat yang berkaitan:

Rujukan: KP.AK.AKN/801-2/1/JLD.5 (3)

MAKLUMAN

KELULUSAN PERMOHONAN PEMBAYARAN DI BAWAH AP58(a)

Assalamualaikum dan selamat sejahtera,

KETUA – KETUA PUSAT TANGGUNGJAWAB
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Y.Bhg Datuk/ Dato’/ Datin/ Tuan/ Puan,
Adalah dimaklumkan bahawa semua permohonan kelulusan pembayaran di bawah

AP58(a) yang telah dikemukakan kepada Bahagian Akaun sebelum atau pada 31 Mac

2015 telah selesai diproses oleh Kementerian Kewangan. Bahagian Akaun telah
memanjangkan kelulusan/ penolakan dari Kementerian Kewangan kepada semua PTJ

terlibat melalui surat atau emel bertarikh sebelum 31 Julai 2015.

 

Oleh yang demikian, sekiranya PTJ Y.Bhg Datuk/ Dato’/ Datin/ Tuan/ Puan masih

belum menerima makluman status kelulusan sama ada melalui surat atau emel, sila

hubungi pegawai berikut:

 

Bil. Nama Telefon Emel: @moe.gov.my
1. Cik Nur Nadiyah bt Azham 03-8884 7367 nadiyah.azham2
2. En. Afnan Zhafri bin Ismail  03-8884 7367 afnan.zhafri
3 Pn. Wan Yusmanisah bt Wan Yusuf 03-8884 7366 wan.yusma
4. Cik Nor Adlina bt Abd Latif 03-8884 7331  adlina.abdlatif
5. En. Munasir bin Ab Rahim 03-8884 7414 munasir.rahim
6. Pn. Salwah bt Aris 03-8884 7490 salwah.aris

Sekiranya terdapat permohonan baru, sila sertakan alamat email rasmi Y.BhgDatuk/ Dato’/ Datin/ Tuan/ Puan dalam surat iringan permohonan.   Ini kerana bermula Julai 2015,  semua kelulusan yang diterima daripada KementerianKewangan akan dihantar kepada Y.Bhg Datuk/ Dato’/ Datin/ Tuan/ Puan MELALUI EMAIL SAHAJA.

Kerjasama dan tindakan SEGERA daripada Y. Bhg. Datuk/ Dato’/Datin/ Tuan/ Puanamat diharapkan. Sekian, terima kasih.

BAHAGIAN AKAUN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
5 OGOS 2015

Aug 06

Pemberitahuan Tarikh Penghantaran Penyata Penyesuaian Vot, Hasil dan Amanah Bagi Bulan Julai 2015

Dimaklumkan bahawa eLaporan untuk penyediaan Penyata Penyesuaian bagi Bulan Julai 2015 boleh di akses di laman sesawang Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) Negeri Selangor mulai 05 Ogos 2015 (Rabu)

Semua Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) adalah diingatkan untuk menghantar Penyata Penyesuaian vot, Hasil dan Amanah ke JANM Negeri Selangor selewat-lewatnya pada 19 Ogos 2015 (Rabu).

Sila rujuk ANM(SELA.01/59.Jld.15(57  ) bertarikh 5 Ogos 2015 di sini…

Aug 03

Makluman Pindaan Tarikh Peperiksaan KPSL Tahun 2015

 

ANM(T)81/20/8/8/3 Jld.8(08)

PINDAAN TARIKH PEPERIKSAAN KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN (KPSL) TAHUN 2015 – DEWAN & PENGAWAS BAGI PEPERIKSAAN KENAIKAN PANGKAT SECARA KPSL JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA TAHUN 2015

Dimaklumkan bahawa Peperiksaan Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) Tahun 2015 yang telah dijadualkan pada 12 dan 13 Ogos 2015 akan ditunda pada 19 dan 20 Ogos 2015 (Rabu dan Khamis)

Sila rujuk selanjut :

Sebarang pertanyaan berhubung peperiksaan JANM boleh dikemukakan terus kepada Urus Setia Peperiksaan JANM di talian 03-8882 1087/1197/1185 atau melalui email di alamat urus_pep@anm.gov.my

Sekian, terima kasih.

Dato’ Haji Che Pee Bin Samsudin  C.A.(M)
Akauntan Negara Malaysia

Jul 30

Penamatan Kotrak Scan Associates Berhad

ANM/EG/504 JLD 12 (30)
Penamatan Kontrak Scan Associates Berhad 
Untuk makluman, kontrak SCAN telah tamat pada 30 Jun 2015 dan tiada perlanjutan kontrak.
Sehubungan dengan itu, sekiranya pengguna ingin mendapatkan PUK/SOPIN bagi urusan unblock Kad Pintar/Token  boleh email kepada  pmo.gpki@mampu.gov.my  sehingga kepada tarikh yang dimaklumkan kemudian.
Sekian, terima kasih.
Helpdeskegag

Jul 06

Panduan Pembayaran GST Bagi Terimaan Secara e-Payment

Selaras dengan pelaksanaan GST bermula 1 April 2015, caj perkhidmatan yang dikenakan oleh bank dan ejen kutipan Kerajaan bagi terimaan secara e-Payment juga tertakluk kepada GST yang berjumlah enam peratus (6%) daripada jumlah caj perkhidmatan yang dikenakan.

Sila down load Surat ANM/SPP/M/5/2.Jld 4(17) bertarikh 30 Jun 2015 berkaitan serta Panduan GST yang dimaksudkan :

 

Jul 03

Tawaran Harga Tambang Malaysia Airlines (MAS) Dilanjutkan sehingga 31 Disember 2015

ANM/EG/504 JLD12(29)

Sukacita dimaklumkan bahawa tawaran harga tambang Malaysia Airlines (MAS) telah dilanjutkan sehingga 31 Disember 2015.

Penggunaan harga tambang ini masih terbuka kepada semua penjawat awam yang menggunapakai Waran Perjalanan Udara Awam (WPUA), Waran Penerbangan Malaysia (WPM) dan Pesanan Tempatan yang digunapakai oleh Kerajaan Negeri Sarawak sebagai kaedah pembayaran ketika membuat penempahan perjalanan udara.

Harga tambang mengikut sektor perjalanan dan syarat penempahan adalah seperti dilampiran

Untuk sebarang pertanyaan atau keterangan lanjut, sial hubungi pegawai-pegawai MAS berikut:

Nama : Puan Faridah Tameran
Tel no: 03-88886331
Email: fis@malaysiaairlines.com

Nama : Puan Asmiza Ahmad
Tel no: 03-88886329
Email: miza@malaysiaairlines.com

Nama : Cik Nor Farida
Tel no: 03-88903702
Email: nfida@malaysiaairlines.com

Sekian, terima kasih.

Helpdesk PPPA
2 Julai 2015

Jun 30

Penamatan Penghantaran Salinan WPUA MAS

Bersama-sama ini disertakan makluman berkaitan

Older posts «