Jun 01

Latihan 1GFMAS – Modul Human Capital Management (HCM)

SIRI 12-SURATJemputan terkini Siri 4  : Latihan 1GFMAS – Modul Human Capital Management (HCM)

Apr 05

Pemberitahuan Tarikh Penghantaran Penyata Penyesuaian Vot, Hasil dan Amanah Bagi Bulan Mac 2016

Dimaklumkan bahawa eLaporan untuk penyediaan Penyata Penyesuaian bagi Bulan Mac 2016 boleh di akses di laman sesawang Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) Negeri Selangor mulai 04 April 2016  (Isnin)

Berdasarkan Arahan Perbendaharaan 143(b),  Semua Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) adalah diingatkan untuk menyesuaikan urus niaga laporan dan mengemukakan kepada JANM Negeri Selangor mengikut tempoh masa ditetapkan Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia berdasarkan :

  1. Surat Pekeliling ANM Bil.13 Tahun 2014 – Tatacara Perakaunan Terimaan;
  2. Surat Pekeliling Bil.15 Tahun 2014 – Tatacara Perakaunan Akaun Amanah; dan
  3. Surat Pekeliling Bil.17 Tahun 2014 – Tatacara Perakaunan Akaun Bayaran

Sila rujuk ANM(SEL)A.01/59.Jld.16(9) bertarikh  04 April 2016  di sini…

Mar 23

Kajian Keberkesanan Perkhidmatan JANM Negeri / Cawangan

Mohon kerjasama PTJ menjawab kajian melalui link disertakan :

http://goo.gl/forms/eWLyP5FEOH

Kerjasama semua adalah diharapkan dapat menjawab kajian tersebut.

 

Sekian, terima kasih.

 

Pengarah

Jabatan Akauntan Negara Malaysia Negeri Selangor

Mar 18

PERINGATAN : Penaiktarafan Sijil SSL(Server Secure Layer) daripada algorithm SHA1 kepada SHA2

ANM/EG/504 JLD 13(7)

PERINGATAN: Penaiktarafan Sijil Server Secure Socket Layer (SSL) daripada algorithm SHA1 kepada SHA2

Untuk makluman, hasil perbincangan bersama pihak MAMPU telah dimaklumkan bahawa Microsoft akan berhenti menerima sijil SSL SHA-1 pada 1 Januari 2017 memandangkan terdapat vulnerabilities atau kelemahan pada sijil SSL SHA-1 crytographic.   Bagi mengelakkan sebarang isu kelemahan dan ketidakbolehan capaian sistem yang disebabkan oleh kelemahan SSL SHA-1, maka pihak PPPA akan melakukan penaiktarafan daripada sijil SSL SHA-1 kepada SSL SHA-2.   Aktiviti penaiktarafan kepada SSL SHA-2 bagi sistem eSPKB dan eTerimaan dijadualkan pada 1 Jun 2016.

Sehubungan dengan itu, keperluan minima komputer pengguna yang diterima oleh SSL SHA-2 adalah Internet Explorer 7 dan versi ke atas serta Windows XP Service Pack 3 dan versi ke atas.   Oleh yang demikian, Pejabat Perakaunan adalah disarankan untuk memastikan komputer pengguna adalah menepati keperluan minima yang telah ditetapkan dan sebarang kos yang terlibat adalah di bawah tanggungjawab Pejabat Perakaunan masing-masing.

Sebarang pertanyaan berkenaan perkara ini boleh hubungi pegawai berikut:

1. Puan Nik Athirah binti Nik Abdullah (03-8882 1221)

2. Puan Norasmiza binti Rusli (03-8882 1364)

 

Sekian, terima kasih.

Helpdesk PPPA
17 Mac 2016

Mar 15

Penting!: Pengumpulan Maklumat Keperluan Instalasi 1GFMAS

MAKLUMAT PENTING

 

 

 

 

Pengumpulan Maklumat Keperluan Instalasi 1GFMAS, sila ambil tindakan dan maklumbalas dengan segera sebelum 28 Mac 2016,:-

 

Mar 11

Kutipan Bayaran Balik Emolumen Terlebih Bayar

ANM/EG/504Jld.13 (1)

KUTIPAN BAYARAN BALIK EMOLUMEN TERLEBIH BAYAR

Bersama-sama ini dikemukakan Prosedur bayaran balik emolumen secara ansuran berdasarkan Arahan Perbendaharaan (AP) 327 (b) untuk tindakan PTJ kementerian Kesihatan Sahaja.

Sekian, terima kasih

b.p Bahagian Akaun
Kementerian Kesihatan Malaysia
9 Mac 2016

Mar 11

PTJ KPM Yang Menghadapi Masalah Untuk Akses Sistem EAP58

Assalamualaikum dan selamat sejahtera,

 

BA KPM mengambil maklum terdapat sekolah dan PPD masih belum dapat mengakses sistem eAP58 di alamat http://10.22.70.130/ehelpdesk/ap58/.

Kerjasama dan tindakan SEGERA daripada pihak PTJ yang berkenaan untuk memberi maklumat komputer dengan mengikut panduan (Cara Semak Rangkaian Bagi PTJ Tidak Dapat Access Sistem Ap58(a)) seperti dilampir dan mengemukakannya ke eap58@moe.gov.my

 

BAHAGIAN AKAUN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

8 MAC 2016 

Feb 25

Permohonan Sopin Token (UnBlock)

Berikut disertakan makluman berkaitan :

Feb 23

Backup Data eSPKB dan eTerimaan Tahun 2014

Adalah dimaklumkan bahawa data bagi tahun 2014 akan dikeluarkan dari ‘server’ sistem eSPKB dan eTerimaan untuk disimpan sebagai ‘backup’, ini adalah bagi menambahkan ruang simpanan data bagi data tahun 2016. Dengan itu apa-apa carian yang melibatkan urusniaga tahun 2014 akan gagal dibuat.

Sehubungan  itu semua pengguna eSPKB dan eTerimaan adalah dinasihatkan untuk
membuat simpanan laporan-laporan penting bagi tahun 2014 dalam bentuk ‘softcopy’ dan
disimpan menggunakan CD atau apa-apa media yang bersesuaian untuk rujukan dimasa
akan datang.

Janaan laporan-laporan berkenaan adalah mengikut tempoh berikut;
Tahun : 2014
Tempoh : Dari 01/01/2014 Hingga 31/01/2015 atau mengikut bulan
(Tempoh diatas adalah termasuk transaksi bagi tempoh Akaun Kena Bayar Tahun 2014).

Cadangan laporan-laporan yang perlu dijana dari Sistem eSPKB dan eTerimaan adalah;
1. Laporan-laporan Harian;
2. Laporan-laporan Bulanan;
3. Laporan-laporan Pilihan dan;
4. Lain-lain laporan mengikut keperluan.

Tarikh akhir menjana laporan-laporan berkenaan adalah sebelum atau pada 8 April 2016
(Jumaat). Kegagalan mematuhi arahan ini akan menyebabkan tiada dokumen/ laporan
yang boleh digunapakai sebagai rujukan atau semakan rekod untuk tahun 2014.

Sekian, terima kasih.

Pengarah
Jabatan Akauntan Negara Malaysia
Negeri Selangor

Feb 22

Status “Pending User” UniCenter Service Desk

Untuk makluman PTJ, semakan di Sistem Unicenter Service Desk aduan berstatus ‘pending user’  adalah tiada tindakan maklum balas daripada PTJ.   Mohon kerjasama PTJ mengambil tindakan segera mengikut cadangan Helpdesk EGAG atau  click ‘close request’ aduan jika masalah telah selesai.

Sekian, terima kasih.

Helpdesk JANM N.Selangor

Older posts «