Apr 29

Maklumat Perjawatan Di Pusat Tanggungjawab Seliaan JANM Negeri Selangor

Pihak Kementerian Kewangan dan JPA menghendaki JANM mengkaji maklumat perjawatan pelbagai skim perkhidmatan sedia ada yang melaksanakan tugas kewangan dan perakaunan di PTJ Negeri.  (Sila rujuk Surat ANM(SEL)KP.02/11 Jld.2(51) bertarikh 24 April 2015 berkaitan) Sehubungan itu, Y.Bhg. Dato’ / Tuan / Puan adalah diminta menyediakan maklumat berikut :

Senarai Bilangan Perjawatan Sedia Ada Yang Menjalankan tugas Kewangan dan Perakaunan di PTJ . di Lampiran (sila download)

Maklumat tersebut hendaklah dikemukakan kepada pejabat ini sebelum atau pada 5 Mei 2015 (Selasa) melalui bentuk excel softcopy kepada hazlina.ail@anm.gov.my Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan perkara ini,  Y.Bhg. Dato’ / Tuan / Puan boleh menghubungi pegawai-pegawai berikut :

I)     Pn. Hashimah Binti Abd. Talib ( 03-55205299

ii)    En. Wee Jeok Kee ( 03-55205278)

iii)   Pn. Hazlina Binti Mat Ail (03-55205288)

Kerjasama Y. Bhg. Dato’ / Tuan / Puan berkenaan perkara ini amatlah dihargai dan diucapkan ribuan terima kasih. Sekian, terima kasih.   FARIDAH BINTI MD. NOOR Pengarah JANM Negeri Selangor

Apr 27

Pembayaran Melalui EFT Kepada TM

Tuan/Puan,

Dimaklumkan bagi tempoh 1 Januari 2014 hingga 31 Mac 2014 terdapat 4,820 transaksi bayaran EFT kepada TM yang tidak mematuhi tatacara ‘Perihal Bayaran’ yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan itu, semua PTJ hendaklah menguncimasuk butiran ‘Perihal Bayaran’ yang betul pada Baucar Bayaran bagi mengelakkan kelewatan pihak TM meresit pembayaran yang diterima. Bersama-sama ini dilampirkan panduan ‘ Maklumat & Tatacara Pembayaran EFT Kepada TM’ yang boleh dirujuk oleh PTJ. Baucar yang tidak mematuhi arahan berkenaan akan dikuiri oleh Jabatan Akauntan Negara Malaysia Negeri Selangor.

Sekian terima kasih.

Pengarah

JANM Negeri Selangor

Apr 21

Masalah Perakuan Menggunakan Token : eSPKB

Masalah Perakuan Menggunakan Token

Bagi membolehkan token dapat digunakan, Agen GPKI hendaklah di install di setiap computer masing –masing.

Perisian Agen GPKI boleh dimuat turun di https://gpki.mampu.gov.my/govpki/link-perisian.jsp

Panduan Pemasangan Agen GPKI 2.0 di  https://gpki.mampu.gov.mu/govpki/link-manual.jsp

Sekiranya telah berjaya pemasangan tetapi masih bermasalah untuk perakuan mohon patch fail
ace.jar seperti di bawah:

Patch ace.jar.1. Unzip ace.zip
2. Pastikan GPKI Agent telah ditutup sepenuh nya (right click icon GPKI Agent di system tray dan
click exit)
3. Open Windows Explorer
4. Copy dan paste ace.jar ke dalam folder C:\Program Files (x86)\Scan GPKI Agent\lib untuk
replace file existing.
5. Buka semula Agent

Note:
* Bagi sistem operasi Windows 64bit, tempat kan file ace.jar didalam folder
C:\Program Files(x86)\Scan GPKI Agent\lib
* Bagi sistem operasi Windows 32bit, tempat kan file ace.jar didalam folder
C:\Program Files\Scan GPKI Agent\lib

Fail ace.zip boleh dimuatturun di portal ANM pada bahagian Muat Turun > Aplikasi > Patch Agen
GPKI bagi sistem eSPKB

Sekian, terima kasih.

Helpdesk PPPA
b/p: Unit Teknikal

21 April 2015

Apr 16

Pengemaskinian Data Individu / Syarikat / Pembekal Penerima Bayaran

Untuk Perhatian Semua PTJ;

Dimohon supaya PTJ membuat Pengemaskinian data pembekal/individu/syarikat berdasarkan invoice yang diserahkan oleh pembekal sebelum membuat pembayaran.

Tindakan ini perlu diambil memandangkan terdapat aduan daripada pembekal berkaitan kegagalan mendapat notifikasi pembayaran kerana data yang disimpan didalam sistem espkb tidak lagi diguna pakai oleh pembekal/individu/syarikat tersebut.

Sila pastikan maklumat No. Daftar Syarikat diisi dengan nombor yang didaftarkan dengan SKMM, Nombor Telefon, Nombor Telefon Bimbit dan Email

bagi pembayaran kepada syarikat/organisasi/individu adalah maklumat terkini dan lengkap.

Kegagalan untuk mengemaskini maklumat Pembekal ataupun individu penerima bayaran akan menyebabkan mereka tidak menerima maklumat pembayaran yang telah dibuat oleh PTJ melalui emaklum.

Sekian, terima kasih

Pasukan Pelaksanaan Perakaunan Akruan
(Dahulunya dikenali sebagai Pejabat Projek Aplikasi Kerajaan Elektronik)

Apr 06

Implikasi GST Ke Atas Perolehan Dan Terimaan Kerajaan

Semua berkaitan GST, sila download :-

Surat Kementerian Kewangan_GST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mar 13

Backup Data eSPKB Dan eTerimaan Tahun 2013

BACKUP DATA eSPKB dan eTERIMAAN TAHUN 2013

Adalah dimaklumkan bahawa data bagi tahun 2013 akan dikeluarkan dari ‘server’ sistem
eSPKB dan eTerimaan untuk disimpan sebagai ‘backup’, ini adalah bagi menambahkan
ruang simpanan data bagi data tahun 2015. Dengan itu apa-apa carian yang melibatkan
urusniaga tahun 2013 akan gagal dibuat.

Sehubungan dengan itu semua pengguna eSPKB dan eTerimaan adalah dinasihatkan
untuk membuat simpanan laporan-laporan penting bagi tahun 2013 dalam bentuk
‘softcopy’ dan disimpan menggunakan CD atau apa-apa media yang bersesuaian
untuk rujukan dimasa akan datang.

Janaan laporan-laporan berkenaan adalah mengikut tempoh berikut;

Tahun : 2013
Tempoh : Dari 01/01/2013 Hingga 31/01/2014 – atau mengikut bulan
(Tempoh diatas adalah bagi mengambilkira transaksi termasuktempoh Akaun Kena Bayar Tahun 2013).

Cadangan laporan-laporan yang perlu dijana dari Sistem eSPKB dan eTerimaan adalah;
1. Laporan-laporan Harian
2. Laporan-laporan Bulanan
3. Laporan-laporan Pilihan dan
4. Lain-lain laporan mengikut keperluan

Tarikh akhir menjana laporan-laporan berkenaan adalah sebelum atau pada 6 April 2015
(Isnin). Kegagalan mematuhi arahan ini akan menyebabkan tiada dokumen/laporan
yang boleh digunapakai sebagai rujukan atau semakan rekod untuk tahun 2013.

Terima kasih.
Pengarah
Jabatan Akauntan Negara Malaysia
Negeri Selangor

Mar 12

Pengemaskinian Data Dalam eFiling LHDN Tahun 2014

Pengemaskinian Data Imbuhan Tahunan dan Bayaran Khas Prestasi 2013 perlu dimasukkan di dalam  eFiling Tahun 2014 kerana tiada dalam Penyata Pendapatan Tahunan yang berakhir pada 31.12.2014

Sila rujuk surat ANM(SEL)G.01/01 Jld.5(105) bertarikh 11 Mac 2015 yang berkenaan selanjutnya

Feb 23

Bayaran Balik Tempat Letak Kenderaan

Peraturan Bayaran Balik Letak Kenderaan Di Bawah Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun 2011.  Sila klik Surat arahan berkenaan -> ANM(SEL)KP.02/11 Jld.2(48) bertarikh 11 Februari 2015.

Feb 11

Senarai Semak Naziran JANM Negeri Selangor

Tuan/puan,

Bersama-sama ini disertakan senarai semak naziran untuk dijadikan panduan kepada semua PTJ – PTJ di bawah seliaan JANM Negeri Selangor.Semoga dengan adanya senarai semak ini, ia dapat membantu PTJ dalam melaksanakan prosedur kewangan dan peraturan yang perlu dipatuhi.

Sekian, terima kasih.

Unit Naziran

JANM Negeri Selangor.

Jan 30

Perihal Baucer Bayaran 20 Aksara Kepada Kwsp

Tuan/puan,

Melalui laporan KWSP pihak kami mendapati terdapat jumlah peningkatan bayaran EFT reject yang tinggi bagi pembayaran KWSP kerana kesalahan kesilapan PTJ ketika mengunci masuk perihal baucar bayaran. Untuk makluman tuan/puan, adalah penting menguncimasuk 20 aksara perihal bayaran yang betul bagi mengelakkan data-data perihal bayaran EFT ditolak oleh pihak KWSP.  Bersama ini sekali lagi dilampirkan Panduan Majikan- Bayaran Caruman Melalui EFT yang boleh dirujuk oleh Majikan/ PTJ semasa penyediaan bayaran EFT kepada KWSP.

Panduan Majikan – Bayaran Caruman Melalui EFT

Older posts «