Jul 30

Penamatan Kotrak Scan Associates Berhad

ANM/EG/504 JLD 12 (30)
Penamatan Kontrak Scan Associates Berhad 
Untuk makluman, kontrak SCAN telah tamat pada 30 Jun 2015 dan tiada perlanjutan kontrak.
Sehubungan dengan itu, sekiranya pengguna ingin mendapatkan PUK/SOPIN bagi urusan unblock Kad Pintar/Token  boleh email kepada  pmo.gpki@mampu.gov.my  sehingga kepada tarikh yang dimaklumkan kemudian.
Sekian, terima kasih.
Helpdeskegag

Jul 06

Pemberitahuan Tarikh Penghantaran Penyata Penyesuaian Vot, Hasil dan Amanah Bagi Bulan Jun 2015

Dimaklumkan bahawa eLaporan untuk penyediaan Penyata Penyesuaian bagi Bulan Jun 2015 boleh di akses di laman sesawang Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) Negeri Selangor mulai 02 Julai 2015 (Khamis)

Semua Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) adalah diingatkan untuk menghantar Penyata Penyesuaian vot, Hasil dan Amanah ke JANM Negeri Selangor selewat-lewatnya pada 16 Julai 2015 (Khamis).

Sila rujuk ANM(SELA.01/59.Jld.15(  ) bertarikh 6 Julai 2015 di sini…

Jul 06

Panduan Pembayaran GST Bagi Terimaan Secara e-Payment

Selaras dengan pelaksanaan GST bermula 1 April 2015, caj perkhidmatan yang dikenakan oleh bank dan ejen kutipan Kerajaan bagi terimaan secara e-Payment juga tertakluk kepada GST yang berjumlah enam peratus (6%) daripada jumlah caj perkhidmatan yang dikenakan.

Sila down load Surat ANM/SPP/M/5/2.Jld 4(17) bertarikh 30 Jun 2015 berkaitan serta Panduan GST yang dimaksudkan :

 

Jul 03

Tawaran Harga Tambang Malaysia Airlines (MAS) Dilanjutkan sehingga 31 Disember 2015

ANM/EG/504 JLD12(29)

Sukacita dimaklumkan bahawa tawaran harga tambang Malaysia Airlines (MAS) telah dilanjutkan sehingga 31 Disember 2015.

Penggunaan harga tambang ini masih terbuka kepada semua penjawat awam yang menggunapakai Waran Perjalanan Udara Awam (WPUA), Waran Penerbangan Malaysia (WPM) dan Pesanan Tempatan yang digunapakai oleh Kerajaan Negeri Sarawak sebagai kaedah pembayaran ketika membuat penempahan perjalanan udara.

Harga tambang mengikut sektor perjalanan dan syarat penempahan adalah seperti dilampiran

Untuk sebarang pertanyaan atau keterangan lanjut, sial hubungi pegawai-pegawai MAS berikut:

Nama : Puan Faridah Tameran
Tel no: 03-88886331
Email: fis@malaysiaairlines.com

Nama : Puan Asmiza Ahmad
Tel no: 03-88886329
Email: miza@malaysiaairlines.com

Nama : Cik Nor Farida
Tel no: 03-88903702
Email: nfida@malaysiaairlines.com

Sekian, terima kasih.

Helpdesk PPPA
2 Julai 2015

Jun 30

Penamatan Penghantaran Salinan WPUA MAS

Bersama-sama ini disertakan makluman berkaitan

Jun 30

Permohonan Kelulusan Pembayaran Di Bawah AP58(a)

ANM/EG/504 JLD12(55)

MAKLUMAN

Assalamualaikum dan selamat sejahtera,

KETUA-KETUA PUSAT TANGGUNGJAWAB
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Y.Bhg. Datuk/Dato’/Datin/Tuan/Puan,

Adalah dimaklumkan, Y. Bhg. Tan Sri Dr. Ketua Setiausaha KPM, dalam Perbincangan Mengenai Status Semasa Baki Bajet 2015 pada 22 Jun 2015 telah memutuskan bahawa tarikh akhir penerimaan permohonan pembayaran di bawah AP58(a) iaitu pada 31 Mac 2015, (sepertimana diputuskan dalam Mesyuarat JPKA, KPM, sebelum ini) adalah DIBATALKAN. Sehubungan itu, semua PTJ dibenarkan mengemukakan permohonan AP58(a) (jika ada) seperti sediakala.

Oleh yang demikian, sekiranya PTJ Y.Bhg. Datuk/Dato’/Datin/Tuan/Puan masih mempunyai tuntutan tahun 2014 yang belum di bayar, sila hantar permohonan yang lengkap beserta dokumen sokongan yang diakui sah ke alamat berikut:

BAHAGIAN AKAUN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 8, BLOCK E12, KOMPLEKS E
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
62604 PUTRAJAYA
(U.P.: PUAN SUHANA BINTI MAT NAWI)

Kerjasama dan tindakan SEGERA daripada YBhg. Datuk/Dato’/Datin/Tuan/Puan amat diharapkan. Sebarang pertanyaan sila hubungi pegawai berikut:

1. Encik Munasir bin Ab Rahim : 03-8884 7414
2. Cik Nor Adlina binti Abd Latif : 03-8884 7331
3. Puan Wan Yusmanisah binti Wan Yusuf : 03-8884 7366
4. Cik Nur Nadiyah binti Azham : 03-8884 7367
5. Encik Afnan Zhafri bin Ismail : 03-8884 7367
6. Puan Salwah binti Aris : 03-8884 7490

Sekian, terima kasih.

BAHAGIAN AKAUN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
26 JUN 2015 

Jun 25

Penggunaan Token Pada eSPKB

ANM/EG/504 JLD12(53)

Penggunaan Token Pada eSPKB

Untuk makluman, penambahbaikan penggunaan token pada sistem eSPKB telah dihantar untuk deployment  pada 23 Januari 2015. Sehubungan itu, eSPKB kini boleh dicapai menggunakan kad pintar dan token.

Bagi membolehkan token dapat digunakan,  Agen GPKI hendaklah di install di setiap komputer masing –masing.

Perisian Agen GPKI boleh dimuat turun di  https://gpki.mampu.gov.my/govpki/link-perisian.jsp

Panduan Pemasangan Agen GPKI 2.0 di https://gpki.mampu.gov.my/govpki/link-manual.jsp

Untuk makluman, semua permohonan pembaharuan kad pintar selepas tarikh ini akan digantikan dengan token.

Semua permohonan baru dan pembaharuan kad pintar kepada token hendaklah dibuat secara online melalui portal GPKI berkuatkuasa 16 Februari 2015. Sebarang permohonan secara manual tidak akan dipertimbangkan.

Bagi pengguna yang mempunyai kedua-dua kad pintar dan token, dan  kad pintarnya telah tamat tempoh manakala token masih belum tamat tempoh, maka tidak memerlukan permohonan pembaharuan kad tersebut kepada token.

Sekian, terima kasih

Helpdesk PPPA
17 Jun 2015

Jun 24

Pemberitahuan 1PP Terkini :

Pemberitahuan 1PP Terkini: Pindaan Sepenuhnya Para 1(v) PK4/2013 Bayaran Bagi Kontrak Kerja dan Kontrak Bekalan & Perkhidmatan Selepas Surat Setuju Terima (SST) Dikeluarkan Tetapi Sebelum Kontrak Formal Ditandatangani.

Bersama-sama ini disertakan lampiran berkaitan.

Jun 22

Borang Tuntutan Pembayaran Balik / Pelarasan Cek / EFT Terbatal

PTJ -PTJ boleh mendapatkan Borang Tuntuan Pembayaran Balik / Pelarasan Cek / EFT Terbatal di bawah :

Jun 12

Terimaan EFT Lewat Diperakaunkan Oleh PTJ di Bawah Seliaan JANM Negeri Selangor

Daripada semakan pihak kami mendapati terdapat terimaan melalui EFT yang lewat diperakaunkan oleh PTJ dibawah seliaan JANM Negeri Selangor.

Terimaan EFT Lewat Diperakaunkan Oleh PTJ di Bawah Seliaan JANM Negeri Selangor

Older posts «