Category Archive: Uncategorized

May 05

Taklimat Gaji JANM Negeri Selangor dan Bengkel Khas Zakat 2015

Sukacita dimaklumkan Taklimat Gaji JANM Negeri Selangor dan Bengkel Khas Zakat 2015 bersama Pusat Tanggungjawab (PTJ) di bawah kerjasama JANM Negeri Selangor dan Lembaga Zakat Selangor akan diadakan seperti  berikut : Tarikh / Hari                                  Daerah                          Tempat 18 Mei 2015 (Isnin)                         Kuala Langat               Impian Morib Hotel, Morib 21 Mei 2015 (Khamis)                     Klang                           Merrida Hotel, Klang 26 Mei 2015 (Selasa)                      …

Continue reading »