Category Archive: Uncategorized

Nov 20

Semua PTJ Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani (Kod Jabatan : 171)

Berkaitan Penghantaran Laporan Prestasi Pembayaran Bil. BV342 & BV343 Ke Bahagian Akaun,  Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani (Kod Jabatan : 171)   Dimaklumkan bahawa Bahagian Akaun telah mendapat kelulusan daripada Jabatan Akauntan Negara Malaysia untuk mengakses laporan prestasi pembayaran bil melalui Sistem eSPKB. Sehubungan itu,  penghantaran Laporan Prestasi pembayaran Bil. BV342 & BV343 sekali …

Continue reading »

May 05

Taklimat Gaji JANM Negeri Selangor dan Bengkel Khas Zakat 2015

Sukacita dimaklumkan Taklimat Gaji JANM Negeri Selangor dan Bengkel Khas Zakat 2015 bersama Pusat Tanggungjawab (PTJ) di bawah kerjasama JANM Negeri Selangor dan Lembaga Zakat Selangor akan diadakan seperti  berikut : Tarikh / Hari                                  Daerah                          Tempat 18 Mei 2015 (Isnin)                         Kuala Langat               Impian Morib Hotel, Morib 21 Mei 2015 (Khamis)                     Klang                           Merrida Hotel, Klang 26 Mei 2015 (Selasa)                      …

Continue reading »