Sep 17 2014

Penyemakan dan Pengemaskinian Maklumat Penerima Bayaran

Untuk makluman Tuan/Puan, salah satu penambahbaikan dalam perlaksanaan Sistem 1GFMAS adalah dengan meningkatkan kualiti dan ketepatan bayaran kerajaan iaitu melalui penggunaan inisiatif  2nd Validation oleh MYCLEAR.

Dimohon kerjasama pihak tuan/puan untuk membuat penyemakan dan mengemaskini maklumat penerima bayaran di Sistem eSPKB dan di Bank Penerima Bayaran agar sepadan bagi mengelakkan penolakan bayaran oleh pihak bank semasa perlaksanaan Sistem 1GFMAS pada 1 Januari 2015 kelak.

Muat Turun Surat Edaran

Aug 24 2014

Kelulusan Pembayaran di Sistem Espkb Sempena Cuti Hari Kebangsaan Tahun 2014

 

Dimaklumkan bahawa, sempena cuti Hari Kebangsaan tahun 2014, gateway penghantaran data pembayaran daripada Sistem eSPKB ke GFMAS akan ditutup mulai    28 Ogos 2014 (Khamis) jam 1.00 petang sehingga 1 September 2014 (Isnin) jam 8.00 pagi. Mana-mana baucar bayaran yang telah di peraku II di Sistem eSPKB oleh Jabatan/PTJ sebelum penutupan gateway akan diproses oleh Jabatan ini bagi tujuan pembayaran.

Sehubungan itu, Jabatan/PTJ adalah dinasihatkan untuk mengambil tindakan memperakukan Baucar Bayaran sebelum penutupan gateway bagi memastikan pembayaran dapat dilakukan dalam tempoh 14 hari selaras dengan Arahan Perbendaharaan 103.

 Sekian, terima kasih.

 

Muat Turun Surat Edaran

Aug 24 2014

Arahan Potongan Gaji (Arahan CP38) Secara Auto Ke Atas Penjawat Awam

          Adalah dimaklumkan bahawa Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) akan melaksanakan Arahan Potongan Gaji  (Arahan CP38) bermula bulan Ogos  sehingga Disember 2014 kepada penjawat awam yang mempunyai tunggakan cukai pendapatan. Proses memuat naik data Arahan  CP38 daripada LHDN ke Sistem Gaji Jabatan Akauntan Akauntan Negara akan dilaksanakan oleh Jabatan ini sepenuhnya.

          Sehubungan dengan itu, jika terdapat sebarang masalah berkaitan dengan pembayaran cukai pendapatan  melalui Arahan CP38 hendaklah merujuk kepada pegawai LHDN iaitu Encik Syafee bin Saleho (syafee@hasil.gov.my) di talian 09-6211500  samb.63423 atau Puan Roslini Abu Bakar (roslini@hasil.gov.my)  di talian 09-6211500 samb. 63320.

Muat Turun Surat Edaran

Aug 10 2014

Maklumat Penambahbaikan Skrin Perkhidmatan Online KWSP e-Caruman

Sukacita dimaklumkan pihak KWSP telah membuat penambahbaikan pada skrin perkhidmatan online KWSP e-Caruman dengan tambahan ruang No EFT di dalam i-Akaun (Majikan). Penambahbaikan ini membolehkan majikan kerajaan (Pusat Tanggungjawab) mengunci masuk nombor EFT semasa penyediaan Borang Caruman melalui MyEPF. Dengan penambahbaikan ini, adalah diharapkan agar urusan pengkreditan caruman ahli dapat dilakukan dengan cepat dan tepat.

Muat Turun Surat Edaran

Jul 24 2014

Kelulusan Pembayaran di Sistem eSPKB Sempena Cuti Perayaan Aidilfitri Tahun 2014

Dimaklumkan bahawa sempena cuti perayaan Aidilfitri tahun 2014, gateway penghantaran data pembayaran daripada Sistem eSPKB ke GFMAS akan ditutup mulai 24 Julai 2014 (Khamis) jam 1.00 petang sehingga 30 Julai 2014 (Rabu) jam 8.30 pagi. Mana-mana baucar bayaran yang telah di Peraku II di Sistem eSPKB oleh PTJ sebelum penutupan gateway akan diproses oleh Jabatan ini bagi tujuan pembayaran.

 

     Sehubungan itu PTJ adalah dinasihatkan untuk merancang dan memastikan agar memperakukan Baucar Bayaran sebelum penutupan gateway bagi memastikan pembayaran dapat dilakukan dalam tempoh 14 hari selaras dengan Arahan Perbendaharaan 103.

 

Muat turun Surat Edaran

Older posts «

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com