Nov 11 2014

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA

IKLAN SEBUTHARGA NETWORKING

Oct 29 2014

Pembayaran Gaji Kepada Penjawat Awam Bergaji Hari Bagi Bulan Oktober 2014

 

Sukacita dimaklumkan bahawa Modul Perubahan Gaji di dalam Sistem ESPKB bagi Pusat Pembayaran Gaji yang terpilih akan dilaksanakan pada 2 dan 3 November 2014. Perakuan Borang Perubahan Gaji hendaklah dilakukan sebelum jam 2 petang, 3 November 2014 (Isnin).

 Sehubungan itu, semua Pusat Pembayaran Gaji kecuali Pusat Pembayaran Gaji yang terlibat tidak akan dapat mengakses Modul Baucar Bayaran > Lain-lain > Gaji Selain Kakitangan Tetap pada 2 dan 3 November 2014. Modul ini hanya boleh diakses bermula 4 November 2014 (Selasa).

 Sebarang pertanyaan sila hubungi Seksyen Gaji JANM Negeri Terengganu di talian 09 6278208 / 213 / 212.

 

Muat Turun Surat Edaran

 

Sep 17 2014

Penyemakan dan Pengemaskinian Maklumat Penerima Bayaran

Untuk makluman Tuan/Puan, salah satu penambahbaikan dalam perlaksanaan Sistem 1GFMAS adalah dengan meningkatkan kualiti dan ketepatan bayaran kerajaan iaitu melalui penggunaan inisiatif  2nd Validation oleh MYCLEAR.

Dimohon kerjasama pihak tuan/puan untuk membuat penyemakan dan mengemaskini maklumat penerima bayaran di Sistem eSPKB dan di Bank Penerima Bayaran agar sepadan bagi mengelakkan penolakan bayaran oleh pihak bank semasa perlaksanaan Sistem 1GFMAS pada 1 Januari 2015 kelak.

Muat Turun Surat Edaran

Aug 24 2014

Kelulusan Pembayaran di Sistem Espkb Sempena Cuti Hari Kebangsaan Tahun 2014

 

Dimaklumkan bahawa, sempena cuti Hari Kebangsaan tahun 2014, gateway penghantaran data pembayaran daripada Sistem eSPKB ke GFMAS akan ditutup mulai    28 Ogos 2014 (Khamis) jam 1.00 petang sehingga 1 September 2014 (Isnin) jam 8.00 pagi. Mana-mana baucar bayaran yang telah di peraku II di Sistem eSPKB oleh Jabatan/PTJ sebelum penutupan gateway akan diproses oleh Jabatan ini bagi tujuan pembayaran.

Sehubungan itu, Jabatan/PTJ adalah dinasihatkan untuk mengambil tindakan memperakukan Baucar Bayaran sebelum penutupan gateway bagi memastikan pembayaran dapat dilakukan dalam tempoh 14 hari selaras dengan Arahan Perbendaharaan 103.

 Sekian, terima kasih.

 

Muat Turun Surat Edaran

Aug 24 2014

Arahan Potongan Gaji (Arahan CP38) Secara Auto Ke Atas Penjawat Awam

          Adalah dimaklumkan bahawa Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) akan melaksanakan Arahan Potongan Gaji  (Arahan CP38) bermula bulan Ogos  sehingga Disember 2014 kepada penjawat awam yang mempunyai tunggakan cukai pendapatan. Proses memuat naik data Arahan  CP38 daripada LHDN ke Sistem Gaji Jabatan Akauntan Akauntan Negara akan dilaksanakan oleh Jabatan ini sepenuhnya.

          Sehubungan dengan itu, jika terdapat sebarang masalah berkaitan dengan pembayaran cukai pendapatan  melalui Arahan CP38 hendaklah merujuk kepada pegawai LHDN iaitu Encik Syafee bin Saleho (syafee@hasil.gov.my) di talian 09-6211500  samb.63423 atau Puan Roslini Abu Bakar (roslini@hasil.gov.my)  di talian 09-6211500 samb. 63320.

Muat Turun Surat Edaran

Older posts «

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com