Jul 07 2014

PENGGUNAAN 1PEKELILING PERBENDAHARAAN

Dimaklumkan bahawa semua Pekeliling Perbendaharaan, Pekeliling Kontrak Perbendaharaan, Surat Pekeliling Perbendaharaan dan Surat Arahan Perbendaharaan telah dibatalkan dan diganti dengan 1Pekeliling Perbendaharaan (1PP) berkuatkuasa 3 Julai 2014.

Sehubungan dengan itu, Jabatan / PTJ boleh memuat turun dan mencetak 1PP melalui portal rasmi Perbendaharaan di http://www.treasury.gov.my

Muat Turun Surat Edaran

Jun 30 2014

LANJUTAN TEMPOH HARGA TAMBANG PROMO (B) FARE AIR ASIA BAGI WARAN UDARA PUKAL

Dimaklumkan bahawa Air Asia telah memperkenalkan Harga Waran Tambang Promo (B) Fare Air Asia yang berkuat kuasa 1 Januari 2014 hingga 30 Jun 2014 bagi menggantikan Harga Waran Air Asia (Y) Fare. Penggunaan Harga Waran Tambang Promo (B) Fare hanya tertakluk kepada penerbangan domestik sahaja. Walau bagaimanapun, penggunaan Harga Waran Tambang Promo (B) Fare Air Asia ini telah dilanjutkan tempoh melebihi bulan Jun 2014 sehingga ke suatu tempoh yang akan diberitahu kelak.

Sehubungan itu, bersama-sama ini disertakan lampiran mengenai Harga Waran Tambang Promo (B) Fare Air Asia.

Muat Turun Surat Siaran

Jun 12 2014

KURSUS GAJI, ELAUN DAN KEMUDAHAN PENJAWAT AWAM

Disertakan bersama – sama ini nota untuk Kursus Gaji, Elaun dan Kemudahan Penjawat Awam  yang akan diadakan pada 16 – 18 Jun 2014 di Bilik Mesyuarat Perdana, Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Terengganu.

Elaun Lebih Masa

Jenis Pendapatan, Elaun dan Potongan

Laporan Gaji

Pengenalan kepada Sistem Gaji

Proses Pembayaran Gaji

Tatacara Pendahuluan Diri dan Pelbagai

Elaun dan Kemudahan Dalam Perkhidmatan Awam

 

May 18 2014

NOTA KURSUS ASAS PERAKAUNAN KERAJAAN

Disertakan bersama – sama ini nota untuk Kursus Asas Perakaunan Kerajaan yang akan diadakan pada 19 – 21 Mei 2014 di Bilik Pembelajaran Tutorial B, Akademi Bomba dan Penyelamat Wakaf Tapai.

Sistem Perakaunan Kerajaan ~ Perakaunan Akruan

Jenis – jenis Hasil Kerajaan

Penyesuaian Akaun Hasil

Prosedur Penyediaan Penyata Pemungut

Penyelenggaraan dan Penyesuaian Buku Tunai

Penyediaan Penyesuaian Vot eSPKB

Pengurusan Akaun Amanah dan Deposit

Penyelenggaraan dan penyesuaian Buku Vot

Penyelenggaraan dan penyesuaian Buku Vot 2

Pengurusan Perakaunan Panjar

Pengurusan Belanja dan Bayaran

Jurnal

Pukal

May 07 2014

PENGUMPULAN DATA INVENTORI

Dimaklumkan bahawa Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat (BPTM), Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) sedang dalam proses untuk mengumpul maklumat berkaitan PTJ yang mempunyai inventori berjumlah RM1 juta atau lebih pada tahun 2011, 2012 dan 2013 untuk dikonfigurasi supaya PTJ dapat merekod inventori ke dalam sistem 1GFMAS kelak.

Sehubungan itu, setiap PTJ perlu mengemaskini maklumat inventori (sekiranya ada) ke dalam borang Lampiran A . Borang yang telah lengkap hendaklah dikemukakan melalui emel kepada faiza.za@anm.gov.my / nuraaina@anm.gov.my selewat-lewatnya pada 12 Mei 2014 (Isnin).

Sebarang pertanyaan bolehlah menghubungi Puan Nor Faiza binti Zainal Abidin / Puan Nurul Aaina Wahida binti Zulkifly di talian 09-6274802 / 811.

Muat Turun Lampiran A

Older posts «

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com