Jul 24 2014

Kelulusan Pembayaran di Sistem eSPKB Sempena Cuti Perayaan Aidilfitri Tahun 2014

Dimaklumkan bahawa sempena cuti perayaan Aidilfitri tahun 2014, gateway penghantaran data pembayaran daripada Sistem eSPKB ke GFMAS akan ditutup mulai 24 Julai 2014 (Khamis) jam 1.00 petang sehingga 30 Julai 2014 (Rabu) jam 8.30 pagi. Mana-mana baucar bayaran yang telah di Peraku II di Sistem eSPKB oleh PTJ sebelum penutupan gateway akan diproses oleh Jabatan ini bagi tujuan pembayaran.

 

     Sehubungan itu PTJ adalah dinasihatkan untuk merancang dan memastikan agar memperakukan Baucar Bayaran sebelum penutupan gateway bagi memastikan pembayaran dapat dilakukan dalam tempoh 14 hari selaras dengan Arahan Perbendaharaan 103.

 

Muat turun Surat Edaran

Jul 24 2014

Pembayaran Bantuan Khas Kewangan Tahun 2014 kepada Contract For Service

Sukacita dimaklumkan pembayaran Bantuan Khas Kewangan Tahun 2014 dipanjangkan kepada semua pegawai Contract For Services. Semua Pusat Gaji adalah diminta untuk merujuk surat edaran untuk tindakan masing-masing.

Surat Edaran

Surat Ketua Setiausaha Perbendaharaan

Jul 07 2014

PENGGUNAAN 1PEKELILING PERBENDAHARAAN

Dimaklumkan bahawa semua Pekeliling Perbendaharaan, Pekeliling Kontrak Perbendaharaan, Surat Pekeliling Perbendaharaan dan Surat Arahan Perbendaharaan telah dibatalkan dan diganti dengan 1Pekeliling Perbendaharaan (1PP) berkuatkuasa 3 Julai 2014.

Sehubungan dengan itu, Jabatan / PTJ boleh memuat turun dan mencetak 1PP melalui portal rasmi Perbendaharaan di http://www.treasury.gov.my

Muat Turun Surat Edaran

Jun 30 2014

LANJUTAN TEMPOH HARGA TAMBANG PROMO (B) FARE AIR ASIA BAGI WARAN UDARA PUKAL

Dimaklumkan bahawa Air Asia telah memperkenalkan Harga Waran Tambang Promo (B) Fare Air Asia yang berkuat kuasa 1 Januari 2014 hingga 30 Jun 2014 bagi menggantikan Harga Waran Air Asia (Y) Fare. Penggunaan Harga Waran Tambang Promo (B) Fare hanya tertakluk kepada penerbangan domestik sahaja. Walau bagaimanapun, penggunaan Harga Waran Tambang Promo (B) Fare Air Asia ini telah dilanjutkan tempoh melebihi bulan Jun 2014 sehingga ke suatu tempoh yang akan diberitahu kelak.

Sehubungan itu, bersama-sama ini disertakan lampiran mengenai Harga Waran Tambang Promo (B) Fare Air Asia.

Muat Turun Surat Siaran

Jun 12 2014

KURSUS GAJI, ELAUN DAN KEMUDAHAN PENJAWAT AWAM

Disertakan bersama – sama ini nota untuk Kursus Gaji, Elaun dan Kemudahan Penjawat Awam  yang akan diadakan pada 16 – 18 Jun 2014 di Bilik Mesyuarat Perdana, Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Terengganu.

Elaun Lebih Masa

Jenis Pendapatan, Elaun dan Potongan

Laporan Gaji

Pengenalan kepada Sistem Gaji

Proses Pembayaran Gaji

Tatacara Pendahuluan Diri dan Pelbagai

Elaun dan Kemudahan Dalam Perkhidmatan Awam

 

Older posts «

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com